Presteren op het werk, zorgen voor de kinderen of kleinkinderen én ook voor je ouders: steeds meer mensen hebben tegenwoordig zoveel op hun bord liggen dat het soms nauwelijks behapbaar lijkt. Herken jij je hierin? Dan kun je terecht bij sandwichcoach Veerle Lengeler.

Veerle, jij bent sandwichcoach. Wat is dat precies?

Veerle: ‘Ik ben loopbaanbegeleider bij vzw Kompas. Normaal begeleid ik iedereen die zich vragen stelt bij zijn loopbaan in ruime zin. Maar sinds twee jaar leg ik me in het kader van het project “Sandwichcoach” toe op het begeleiden van de sandwichgeneratie.

Dat zijn mensen die naast een actief beroepsleven ook de zorg hebben voor enerzijds iemand uit een jongere en anderzijds iemand uit een oudere generatie.

Het is een heel diverse groep, met zowel twintigers als zestigers in de rangen. Maar de grootste groep is tussen 45 en 65 jaar.

Helaas zijn de vrouwen nog altijd oververtegenwoordigd. Ik bied deze mensen tot juni online coaching-sessies aan.’

Loopbaanbegeleiding bestaat al lang, waarom dan de specifieke begeleiding van deze groep?

Veerle: ‘De sandwichgeneratie is een vrij onzichtbare groep. Ze krijgt weinig aandacht, en dat is onterecht. Uit recent onderzoek door Miet Timmers van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van Odisee Hogeschool blijkt dat heel wat sandwichers het moeilijk hebben, zowel mentaal als fysiek.

Ze zijn extra kwetsbaar voor burn-out, depressie en uitval door ziekte. Dat heeft een grote impact op hun privé-leven, en heeft ook gevolgen op de werkvloer.

In 2018 zijn we met steun van het ESF en de Vlaamse overheid met Odisee en de Gezinsbond een project opgestart om die sandwichgeneratie beter te ondersteunen. Veerle Lengeler sandwichcoach

De coachingsessies die ik aanbied zijn specifiek op maat van de doelgroep én ze zijn gebaseerd op het onderzoek van het Kenniscentrum Gezinswetenschappen.’

Wat kan je de mensen bieden?

Veerle: ‘Het is altijd een verhaal op maat. Mensen komen met verschillende zaken die op de voorgrond zijn en van daaruit vertrekken we.

Het eerste wat we doen is een goeie analyse maken van de actuele situatie. We gaan kijken wat er concreet allemaal in die twee sandwichhelften zit waar mensen tussen staan, en hoe zij zelf hun situatie ervaren.

We zullen altijd stilstaan bij drie domeinen: werk, thuis/zorg en zichzelf. Daarbij gaan we na welke dingen goed lopen en hoe we die kunnen behouden of versterken. Tegelijk staan we stil bij zaken die aandacht vragen, en gaan we samen op zoek naar mogelijke oplossingen daarvoor.

We gaan ook na welke strategieën of manieren mensen nu al gebruiken om met hun situatie om te gaan. We bekijken wat werkt en wat minder goed werkt, en hoe we met nieuwe manieren of strategieën kunnen experimenteren die misschien beter aansluiten bij hun noden.

Aan het eind maken we een actieplan, waarin beschreven staat welke concrete stappen iemand zou kunnen zetten om op die drie domeinen tot een gezondere, evenwichtigere en duurzamere situatie te komen.’

LEES OOK > Eerste hulp bij sandwichgeneratie: zelfzorg is essentieel

Kan je het iets concreter maken?

Veerle: ‘Er kan van alles aan bod komen. Welke rollen en taken neem je op? Hoe ga je om met de eigen of andermans emoties? In hoeverre kun je een beroep doen op hulpbronnen en terugvallen op een netwerk? Hoe ga je om met tijd? Hoe vaardig ben je in het bedenken van (creatieve) oplossingen?

We gaan ook in op hoe waarden en overtuigingen iemands keuzes bepalen. Hoe ga je om met grenzen? Welke visie heb je op zelfzorg, op het gewicht van mentale belasting? Hoe communiceer je met je omgeving? Welke loopbaankeuzes maak je?’

Wat is het verschil met gewone loopbaanbegeleiding?

Veerle: ‘Net als in een reguliere loopbaanbegeleiding komen drie aspecten aan bod: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Maar er is ook een verschil.

In een gewone loopbaanbegeleiding ligt de focus vooral op het thema werk. Bij het coachen van mensen uit de sandwichgeneratie is het aspect zorg/familie een belangrijk bijkomend thema, net als zelfzorg.

Toch is het ook voor ‘gewone’ loopbaanbegeleiders zinvol om extra inzicht in deze aspecten te verwerven. Met de juiste hulpmiddelen in handen kunnen ze ook ondersteuning bieden bij minder direct loopbaangerichte zaken. Binnenkort wordt er een bijscholing voorzien om hen hierin te versterken.’

LEES OOK > Hans was sandwicher: ‘Externe hulp voor mantelzorg heeft ons echt geholpen’

Naar de sandwichcoach!

  • Een sandwichsessie duurt één uur, tenzij onderling anders afgesproken.
  • Een heel coaching-traject bestaat uit vier tot zeven sessies (zoals bij reguliere loopbaanbegeleiding). Uitzonderingen zijn mogelijk.
  • Er kan snel een eerste afspraak worden vastgelegd. Een korte wachttijd van een à twee weken is mogelijk.
  • Covid-19: voorlopig zijn er enkel online sessies mogelijk. Na corona zullen zowel live als online sessies mogelijk zijn. De sandwichcoach helpt je graag bij het digitaal werken en zoekt samen naar oplossingen.
  • Tot juni 2021 zijn de sessies gratis.

Wil je graag meer informatie of een kennismakingsgesprek? Of wil je meteen starten? Neem dan contact op met de sandwichcoach: Veerle Lengeler – 0498/907 905 – veerle.lengeler@emino.be

Voorlopig is er slechts één sandwichcoach, extra coaches worden opgeleid in de loop van 2021. Je komt dus automatisch bij Veerle terecht.

Meer artikels, getuigenissen, oefeningen en tips vind je in ons dossier over de sandwichgeneratie.

Samen met het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee, Cense-Odisee en Loopbaanbegeleidingscentrum Emino- Kompas heeft de Gezinsbond in 2018 een project opgestart om deze sandwichgeneratie beter te ondersteunen. Het project loopt tot 2021 en wordt gesteund en gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. De tool die gemaakt werd voor organisaties kan je hier raadplegen.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

sandwichgeneratie: combinatielogo ESF
Gepubliceerd op: 28/01/2021, laatste update op: 19/11/2021