Wou je al altijd iets vragen, maar weet je niet hoe? Of ben je bang dat je de verkeerde vragen stelt? De nieuwe tool van de Gezinsbond helpt je om met jouw gezin te praten over seksualiteit en relaties.

Erover praten lucht op. Als er iemand écht naar je luistert, geeft dat vertrouwen. Vertrouwen in die ander, maar ook in jezelf. Omdat je ervaart dat je er mag zijn met jouw verhaal. Dat geldt in het bijzonder als het gaat over relaties, seksualiteit en identiteit.

Met ‘Open Het gesprek’, de nieuwe inclusieve tool van de Gezinsbond, kan iedereen veilig in gesprek gaan met elkaar rond deze thema’s. Ook als je kind bijvoorbeeld tot de 12% jongeren behoort die zich aangetrokken voelt tot iemand van hetzelfde geslacht. Of als deze zich niet (volledig) identificeert met diens geboortegeslacht.

Tijdens de puberteit ondergaan jongeren heel wat biologische, cognitieve, emotionele en sociale veranderingen. Deze periode vormt dan ook het ideale moment om jongeren verder voor te bereiden op het maken van vrijwillige, geïnformeerde en veilige keuzes over hun relaties en seksuele gezondheid. Tijd dus voor ‘hét gesprek’?

LEES OOK > Eerste hulp voor ouders: tieners en seks

Hét gesprek

De Gezinsbond geeft je op openhetgesprek.be praktische handvaten om binnen je gezin te praten over intiemere onderwerpen, zoals seksualiteit. Het wil helpen om in een open en sensitief gesprek de juiste vragen te stellen en zo te ontdekken hoe jij en je kind denken over relaties, gender, identiteit en seksualiteit. Hierbij houdt de inclusieve tool rekening met de vele variaties die hier mogelijk zijn. De tool kan dus door iedereen op het LGBTQIA+ spectrum gebruikt worden!

Verbinding zoeken

Goede communicatie draagt bij aan een sterke relatie. Wat van groot belang is voor ieders welzijn, zelfvertrouwen en persoonlijke ontwikkeling.

Toch blijkt communiceren met de eigen (klein)kinderen niet altijd eenvoudig. Hoe krijg je zo’n open gesprek? Door een vraag van je (klein)kind te beantwoorden vanuit je eigen ervaring of beleving. Probeer niet te pushen of te overweldigen. Nee, laat je kind het verhaal doen, stap voor stap. Want, ook voor je kroost vraagt het wel wat moed om het gesprek aan te knopen met jou.

LEES OOK > Wegwijs in de wereld van LGBTQI+: ‘Het allerbelangrijkste is luisteren’

Goede afspraken, beter gesprek

De vragen in de tool zijn opgesplitst in drie niveaus. Nadat jullie elkaar beter leren kennen met de hulp van de verkennende vragen, kunnen jullie overschakelen naar de vragen met een intiemer karakter. Je kan deze vragen stellen en beantwoorden in een respectvolle en vertrouwelijke sfeer.

We geven ook aan welke vragen je beter niet stelt omdat ze er eigenlijk niet toe doen in de relatie tussen (groot)ouders en kinderen.

Zoek samen naar een rustige omgeving en een gepast moment om de vragen te ontdekken en weet dat je ze er altijd kan bijnemen. Tip van het huis: verander op tijd eens van onderwerp.

Herbekijk hier het webinar waar seksuologe Bo Fagardo je meeneemt doorheen de communicatietool.

Surf snel naar openhetgesprek.be en leer elkaar nog beter kennen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 06/07/2023, laatste update op: 27/11/2023

Tags: