Steeds meer stemmen gaan op om ouders die uit elkaar gaan te verplichten tot een ouderschapsplan. Nederland verplichtte het ouderschapsplan al in 2009. We vroegen meer uitleg aan de Nederlandse scheidingsbemiddelaar en advocate Dianne Kroezen.

Waarom zouden we in ons land een ouderschapsplan invoeren?

Dianne Kroezen: ‘Het ouderschapsplan is een goed hulpmiddel voor ouders die door een van de moeilijkste periodes in hun leven gaan.

Het helpt er mee voor zorgen dat de focus niet helemaal komt te liggen op het conflict in hun relatie. Door ouders te laten stilstaan bij de gevolgen van hun beslissing voor hun kind(eren), wordt hun blik weer verruimd.

Aan de andere kant geeft het kinderen de zekerheid dat ook hun belangen bekeken zullen worden. Als zowel ouders als kinderen baat hebben bij de invoering van dergelijk plan, is aarzelen over de invoering wat mij betreft niet meer aan de orde.’

Kan je concreet vertellen wat een ouderschapsplan is?

‘Het is een document/contract waarin ouders op papier zetten hoe ze verder samen ouder zullen zijn na de relatiebreuk. Hierin moeten drie belangrijke aspecten aan bod komen.

1) Hoe worden de zorg- en opvoedingstaken verdeeld tussen de ouders?

2) Hoe gaan beide ouders financieel bijdragen aan de opvoeding?

3) Een informatie- en consultatieregeling, waarbij uitgestippeld wordt hoe informatie wordt uitgewisseld, en over welke beslissingen ze in de toekomst samen zullen overleggen.’

Je spreekt over ouders in het algemeen, en niet over gehuwde ouders?

‘Absoluut, en dat is ook een keuze die we in Nederland heel bewust hebben gemaakt. Een scheiding van zijn ouders is moeilijk voor ieder kind. Daarom hebben wij beslist om die verplichting in het belang van de kinderen open te trekken, zowel naar koppels die in een geregistreerd partnerschap dan wel in een informele relatie leven (red.: in ons land zijn dat de wettelijk en de feitelijk samenwonenden).’

Is het niet verschrikkelijk moeilijk om op het einde van een relatie nog tot zulke afspraken te komen?

‘Als ouders beslissen om een punt te zetten achter hun relatie, is het inderdaad niet altijd eenvoudig om nog op een serene manier te overleggen. En toch is het van groot belang dat ouders beseffen dat hun rol als partner wel kan eindigen, maar dat ze samen ouder blijven voor het
leven.Met de juiste begeleiding lukt het vaak wel om dit in te zien, en om de nodige afspraken te maken. Dat zorgt ervoor dat ze zelf, maar ook en vooral de kinderen, een houvast hebben voor de komende jaren.’

LEES OOK > Wie neemt het best de kinderen fiscaal ten laste bij een scheiding?

Het beoogde doel klinkt inderdaad heel mooi, maar de weg er naartoe lijkt er één bezaaid met hindernissen. Hoe kom je hier als ouder zonder kleerscheuren uit?

‘In Nederland merken we dat inmiddels ongeveer 86 procent van alle geschillen bij echtscheiding (inclusief ouderschapsplannen die worden opgesteld) zonder inhoudelijk juridisch geschil door de rechter worden afgehandeld. Het gaat dus vaak goed.

We focussen heel erg op die zaken waar het slecht gaat. Dat is ook logisch, want dat zijn de zaken waarover we ons zorgen maken, maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat dit een kleine minderheid van de gevallen is.

Precies daarom is die begeleiding ook zo ongelooflijk belangrijk. Mensen moeten tijdig met de juiste en kwaliteitsvolle hulp in aanraking komen om dit parcours zo goed mogelijk te doorlopen.’

Hoe is die toeleiding naar hulp in Nederland georganiseerd?

‘Daar wringt bij ons het schoentje nog. Mensen zijn vaak aangewezen op het internet, waar ze door de bomen het bos niet meer zien. Als je op verschillende deuren moet kloppen voor je gepaste hulp vindt, loopt het al eens mis.

Het is een taak van de overheid om te zorgen dat vroegtijdige, kwaliteitsvolle hulp bij de mensen geraakt. Niet iedere situatie vereist een zware investering, maar om te kunnen uitmaken wanneer die wél nodig is, is er behoefte aan een aanspreekpunt vanuit de overheid. Daar moeten mensen terechtkunnen bij iemand met kennis van zaken en zo doorverwezen worden. Budgettaire redenen zouden geen argument mogen zijn om dit niet te doen.

Als mensen tijdig de juiste hulp krijgen, zorgt dat op termijn voor een kostenbesparing. Bovendien, als je alle verplichtingen uit het internationaal verdrag voor de rechten van het kind op een rijtje zet, kan budget alleen maar op de tweede plaats terechtkomen.’

LEES OOK > Bekende vader Dominique Van Malder: ‘Door de scheiding ben ik een betere papa geworden’

Als je de klok kon terugdraaien, zou je nog pleiten voor de invoering van het ouderschapsplan in Nederland?

‘Zeer zeker. Wat we eigenlijk willen verkrijgen, is een mentaliteitswijziging. Het moet een evidentie worden dat het perspectief van het kind mee wordt genomen bij iedere regeling in het kader van een scheiding.

Het invoeren van een wettelijke verplichting zal zeker niet volstaan om die kentering tot stand te brengen, maar het is wel een stap in de goede richting!’

Leden van de Gezinsbond krijgen korting bij relatie- en scheidingsbemiddelaar Pareto, ook wel bekend als de Scheidingsconsulenten.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 20/08/2017, laatste update op: 17/04/2023

Tags: