Hoe maak je het gemakkelijk voor je peuter of kleuter om met de wisseldag om te gaan? Die dag waarop verhuisd wordt van mama naar papa of omgekeerd betekent altijd weer ‘afscheid nemen’ en ‘wennen’.

Voor een kleuter mag die verandering niet onderschat worden. Andere regels, een andere kamer en andere opvang na school: de kleuter moet zich altijd weer aanpassen. Sommige kinderen zijn flexibeler dan andere, maar sowieso heeft het effect. Dit kan helpen om de wissels tussen mama en papa vlotter te laten verlopen.

1) Maak de regeling visueel en concreet

Tijd is voor kleuters iets heel vaag. Pas met het vorderen in de kleuterklas groeit het tijdsbesef. Een kalender helpt om dat te visualiseren. Met symbooltjes of foto’s wordt aangeduid wie wanneer voor hem zorgt. Ook opvang (en wie hem daar ophaalt) kan je er best op aanduiden. Door de kleuter actief bij de kalender te betrekken (stickers plakken of inkleuren), groeit het tijdsbesef.

Ook boekjes over scheiden en afscheid nemen, helpen je kind begrijpen wat er gebeurt.

2) Laat hem bellen

Als de relatie met de ex-partner het toestaat, kan ook een afspraak gemaakt worden dat het kind altijd naar de andere ouder kan en mag bellen of videochatten om iets te vertellen of het afscheid te verzachten. Kleuters zijn er nog niet geweldig goed in, maar de bevestiging dat je er nog bent kan al veel betekenen. Let wel: de vraag moet van het kind komen.

LEES OOK > Wat is een goede verblijfsregeling voor kinderen?

3) Kies voor voorspelbare regelmaat

Bij kleuters wordt meestal niet geopteerd voor een wissel elke zeven dagen. Die periode is te lang om te overbruggen voor een kleuter. Wat dan ideaal is, is moeilijk te zeggen. Dat is afhankelijk van de werkschema’s, de afstand tot de school en de persoonlijkheid van het kind.

Ook de verblijfsregeling speelt een grote rol. Wordt gewerkt met een 50/50 co-ouderschapsregeling of niet? Voor baby’s en peuters is er redelijke overeenstemming dat 50/50-regeling niet kan, bij kleuters is er meer discussie. Weet dat er creatieve oplossingen bestaan!

Het is belangrijk dat de regeling regelmaat brengt in het leven van de kleuter. Altijd in de opvang blijven na school is duidelijk voor hem, de ene dag wel en de andere niet al veel minder. Die regelmaat kan even goed ‘onregelmatig’ zijn voor ons volwassenen, bvb drie dagen bij elke ouder of elke woensdag en zondag.

4) Geef hem een symbooltje mee

Is je kind gehecht aan een vaste knuffel, dan is dat zijn houvast. Heeft je kind dat niet, zoek dan een manier om een stukje van jezelf mee te geven. Ook foto’s van de andere ouder kunnen helpen. Dat is niet altijd gemakkelijk omdat het verdriet en de pijn heel recent zijn. Daar wil je niet aan herinnerd worden, maar tegelijk biedt het je kleuter houvast.

5) Voer een ritueel in

Kies een vaste maaltijd of activiteit op de wisseldag. Liefst iets waarbij kinderen kunnen bekomen, maar dat wel steeds opnieuw weerkeert. Dat geeft ook weer houvast.

LEES OOK > De scheidingskoffer: voor al je vragen over scheiding

6) Straf je kind niet als er iets is vergeten

De wissels brengen al genoeg stress met zich mee. Als er ook nog negatief gereageerd wordt op vergeetachtigheden van kind of de ex-partner, dan zal die stress nog toenemen. Probeer die vergeten knuffel toch te pakken te krijgen.

Andere regeling

Blijft je kind het er echt moeilijk mee hebben, dan kan je je afvragen of een andere regeling niet beter zou zijn. Een verblijfsregeling wordt maar één maal opgemaakt nog te vaak als iets vaststaand, terwijl het kind en de situatie kan evolueren. Wees flexibel genoeg om te evalueren (goed én slecht) en bij te sturen.

Birdnesting

Nog een andere optie is birdnesting (of nestzorg). Dat betekent dat de kinderen in huis blijven wonen en de ouders verhuizen. Niet voor iedereen financieel of praktisch haalbaar, maar voor de kinderen betekent het wel rust. Een goede communicatie met de ex is hier cruciaal.

Niet naar papa of mama

Sommige kinderen willen niet naar hun mama of papa gaan. Kleuters staan aan het begin om hun emotie te kunnen verwoorden, dus echt duidelijk kunnen ze het nog niet benoemen. Als ze dat al durven.

Soms wordt geweigerd om te gaan omdat ze geen zin hebben om de ouder of hun vertrouwde omgeving te verlaten, of omdat ze weten dat ze de achterblijvende ouder verdriet doen. Er kan ook iets anders aan de grondslag liggen, zoals mishandeling. Vermoed je mishandeling, schakel dan een hulpverlener in. Je kan ook altijd terecht bij je huisarts.

Deze tips zijn gebaseerd op het boek Een week mama, een week papa? van Claire Wiewauters en Monique Van Eyken.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 23/03/2017, laatste update op: 22/02/2022

Tags: ,