‘Als nieuw samengesteld gezin kun je maar beter op tijd het gesprek over de financiën voeren’, zegt psychotherapeute en bemiddelaar Annelien Jonckheere. Door haar gesprekken met plusouders weet ze goed welke impact de discussies over hun geldzaken hebben op de relaties binnen een gezin.

Een nieuw gezin betekent ook duidelijke afspraken maken over geld. Wat zijn de struikelblokken als dat niet lukt?

‘De discussies gaan vooral over de manier waarop plusouders met het gezinsbudget omspringen. Op zich is dat een zoektocht naar een rechtvaardige verdeling van de middelen, zeker als het gaat over uitgaven voor de kinderen.

Wanneer elke partner evenveel kinderen heeft uit een vorige relatie, slaag je er al makkelijker in om tot goede afspraken te komen. Zeker als de kinderen nog tamelijk jong zijn. Bij pubers en jongvolwassenen ligt dat vaak moeilijker, want daar kan het uitgavenpatroon sterk verschillen.

“Gelijkwaardigheid” is het centrale element waar het telkens om draait. Want wat als jij twee eigen kinderen hebt en je partner er drie heeft? In zo’n situatie vergt het zeker het nodige rekenwerk om spanningen te vermijden. Maar meestal hebben de plusouders de ruzies daarover al gevoerd vooraleer ze een bemiddeling vragen. Niettemin is geld vrijwel altijd een element dat meespeelt bij conflicten.’

LEES OOK > Je gezinsbudget in balans houden: 8 tips van budgetcoach Djennah Van Nieuwenhove

Hoe verklaar je de grote impact die dat financiële kan hebben op een nieuw samengesteld gezin?

‘Als het ene kind in het gezin minder krijgt dan het andere – of denkt te krijgen –, kan dat kind het gevoel hebben dat het minder belangrijk is… Naast de tijd en energie die je in je kinderen stopt, kan geld immers ook een middel zijn om te tonen wat je kinderen voor jou betekenen.

‘Ik zeg koppels nooit hoe ze het gezinsbudget moeten verdelen’

Maar in veel gezinnen – niet alleen nieuw samengestelde – is spreken over geld nog te vaak een taboe. Plusouders kunnen het best op tijd het gesprek over geldzaken voeren, want als je ex-partner dan nog eens over je schouder meekijkt, wordt het extra lastig. Je komt bovendien elk uit een vorige gezinssituatie waar misschien totaal anders naar geld gekeken werd. De impact van die verschillende kijk mag je ook niet onderschatten.’

‘Alleen zo vormen we een gezin’

Wat zeg je als plusouders vragen hoe ze nu het best hun geldzaken regelen?

‘Die vraag vormt vaak een onderdeel van een ruimer bemiddelingsgesprek. Ik kan dan de verschillende opties geven: een gemeenschappelijke rekening en/of aparte rekeningen. Maar er is niet één manier om dat aan te pakken. Ik zeg koppels dus nooit hoe ze het gezinsbudget moeten verdelen.

Iemand zal bijvoorbeeld zeggen: “Goh, als we geen gemeenschappelijke rekening zouden hebben, heb ik niet het gevoel een gezin te vormen.” Ik snap zo’n uitspraak, maar de beleving kan ook heel anders zijn. Sommige plusouders bekijken dat veel rationeler en hebben elk een rekening voor hun eigen kinderen. Alleen de kosten van het huis betalen ze met een gemeenschappelijke rekening.

Bij discussies hierover ga je er nooit uit raken als je je alleen maar beperkt tot hoeveel iets kost en hoe je het geld verdeelt. Dat zijn feiten en die kunnen veranderen, bijvoorbeeld door extra kosten voor een studie of een hobby. Op dat moment moet je het financiële plaatje toch opnieuw bekijken. Alleen als plusouders en kinderen hierover in gesprek blijven gaan en ook zeggen hoe ze zich daarbij voelen, voorkom je conflicten.’

LEES OOK > Hoe kan je als samengesteld gezin je budget eerlijk verdelen?

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 30/05/2023, laatste update op: 03/08/2023

Tags: