Mijn ex-man en ik hebben fifty-fifty co-ouderschap. De eerste dag na de wissel zijn er altijd conflicten met de kleuter van 2,5 jaar. Op die wisseldag komen ook de kinderen van mijn nieuwe partner terug bij ons. We hebben er elk twee, dus dan zijn er ineens vier kinderen. Hebben jullie tips om de conflicten en de ruzies met de kleuter te verminderen of te vermijden?

Conflicten na de wisseldag zijn niet zo vreemd.

Bij veranderingen in een gezin moet een nieuw evenwicht gevonden worden. Vergelijk het met een mobiel boven het bed van een baby: als één figuurtje ontbreekt, hangt de mobiel niet meer recht en draait het moeilijker. Bij echtscheiding met fifty-fifty co-ouderschap gebeurt dit elke week.

De wekelijkse wissel betekent telkens opnieuw aanpassen, voor iedereen. Wie de jongste is in het ene gezin, is dat in het andere gezin misschien niet meer, kamers worden elders wel en daar weet niet gedeeld, de ochtend- en avondrituelen verlopen anders. Begrijpelijk dat er de eerste dag conflicten zijn, zeker met een kleuter.

Hoe pak je wisseldag aan?

Een 2,5-jarige ontdekt zijn ik-je en probeert zijn wil op te dringen. Hij kan nog niet duidelijk verwoorden wat hij voelt en denkt. Verdriet, boosheid en frustratie worden geuit via zijn gedrag.

Duidelijkheid is voor kleuters heel belangrijk, zeker als hij te maken krijgt met zoveel veranderingen. Het geeft een kleuter rust als hij weet wanneer hij naar jullie komt, bijvoorbeeld door een weekkalender met prenten.

Zijn lievelingskostje klaarmaken op die wisseldag zendt het signaal: ‘Fijn dat je er weer bent’.

Vergeet niet dat hij nu de aandacht moet delen met drie andere kinderen. Misschien is het wat druk voor hem in dit gezin? Misschien heeft hij nood aan een eigen plekje om te spelen of zijn spulletjes te zetten. Of gewoon om te wennen.

> Lees hier meer tips om de wisseldag vlot te laten verlopen bij kleuters

Bron van conflict

Probeer te ontdekken hoe de conflicten ontstaan. Kan je een factor wegnemen of aanpakken?

Bedenk creatieve oplossingen en betrek er ook de andere kinderen bij.

– Hoe voelen zij zich als hun broertje of zusje erbij komt?

– Wat vinden zij lastig en wat zouden ze anders willen?

– Wat kan hen helpen om de overgang aangenamer te maken?

Praten & luisteren

Veel met de kinderen praten en naar hen luisteren, is de beste raad die we kunnen geven. Echtscheiding, co-ouderschap, samenwonen met een nieuwe partner, is voor ouders én kinderen niet gemakkelijk.

Het vraagt tijd. Gun jezelf en het hele gezin die tijd.

De conflicten zullen niet van vandaag op morgen verdwijnen, maar als kinderen zich gehoord en gewaardeerd voelen, komt het wel goed.

 

Deze vraag werd mee beantwoord door de Opvoedingslijn (078/15 00 10). Heb je zelf ook een opvoedvraag? Stuur deze dan naar opvoeden@gezinsbond.be.

 

Vraag & antwoord is een rubriek uit De Bond, het ledenmagazine voor leden van de Gezinsbond. Leden hebben naast korting ook recht op gratis advies bij de Gezinsbond en dit op vlak van energie, wonen, consumentenadvies of sociaal-juridisch advies.
Gepubliceerd op: 20/10/2018, laatste update op: 12/11/2018

Tags: , , , , , , , ,