Het zou goed zijn als architecten van scholen – nieuwbouw of renovatie – hun tekentafel verlaten en vanop kindhoogte kijken naar een nieuw aan te leggen schoolspeelplaats. Dat vindt Springzaad vzw, een van de pioniers van groene speelplaatsen.

Springzaad vzw pleit voor een duidelijke betonstop op schoolspeelplaatsen, en groene speelplaatsen, liefst vanaf dit schooljaar.

Een grijze betonnen speelplaats is saai en moet vervangen worden door een gevarieerde én groene speelplaats, waarbij spel en beleving centraal staan.

Natuurtekort

Veel nieuwe speelplaatsen mogen dan wel een prijs voor knappe architectuur wegkapen, veelal lijden die ontwerpen aan een ‘natuurtekort’ en zijn ze geen groene speelplaatsen.

Dat euvel kan pas worden voorkomen als architecten en bouwheren nog tijdens de ontwerpfase van een (ver)bouwproject gaan samenzitten met de toekomstige gebruikers van de schoolspeelplaats.

Naast ouders en kinderen kunnen dat ook buurtbewoners zijn. Idealiter kan zo’n groene speelplaats ook na de schooluren opengesteld blijven voor jong en oud.

LEES OOK > Coronalessen: meer publieke én groene ruimte voor kinderen graag!

Contact met de natuur

In stedelijk gebied is de schoolspeelplaats vaak nog de enige plek waar kinderen buiten komen en kans hebben op contact met de natuur.

Overigens heeft een multidisciplinaire groep van experten in het kader van het project Pimp je speelplaats al in 2015 een toekomstvisie voor dergelijke speelplaatshervorming uitgetekend.

Elementen daarvan zijn waterpret en klauteren, die een heel grote aantrekkingskracht uitoefenen op kinderen. Ook het contact met aarde of zand – je handen mogen vuil maken! – is erg belangrijk.

Of allerlei hoekjes waar je je kan verstoppen, maar ook snel teruggevonden wordt. Reliëf aanbrengen of wilgentunnels inplanten helpen ook, variatie is immers troef op groene speelplaatsen!

Berlijn en Sint-Niklaas

Onder impuls van Grün macht Schule hebben in de Duitse hoofdstad Berlijn al meer dan achthonderd scholen hun speelplaats of kindergarten vergroend.

Ook in Sint-Niklaas werd een avontuurlijke speelplaats gebouwd. Met een eigen blotevoetenpad, gras en bloemen, natuurlijke materialen en zelfs een stukje waterspeeltuin, compleet met regenwater.

Ondertussen werd vastgesteld dat kinderen op een groene speelplaats meer bewegen en minder ruzie maken. Ook speelden ze meer en creatiever. Vermoedelijk worden ze ook minder snel ziek, al komen ze wel vaker thuis met vuile kleren. Maar de meeste ouders zien dat net als een teken dat ze die schooldag ook veel speelplezier hebben beleefd.

LEES OOK > Zet kinderen en jongeren niet buitenspel in de publieke ruimte

Kindnorm

Ook de Gezinsbond zet in op ruimte voor kinderen en plaats om te spelen. In onze kindnorm voor ruimte pleiten we niet alleen plaats om te spelen maar een algemene kindgerichtheid van de openbare ruimtes, waardoor deze zowel bespeelbaar, beleefbaar én veilig zijn. We hopen dat in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen deze kindgerichtheid mee wordt opgenomen.

Foto: vzw Springzaad/Katrijn Gijsel

Dit artikel verscheen in augustus 2017 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 03/09/2017, laatste update op: 06/07/2022

Tags: