De Gezinsbond heeft beslist om geen procedure op te starten voor het Grondwettelijk Hof om de overgangsmaatregelen van de hervorming van de Vlaamse kinderbijslag aan te klagen als discriminerend.

Er zijn drie redenen waarom de Gezinsbond niet naar de rechter stapt tegen de nieuwe Vlaamse kinderbijslagregeling ofwel basisbedrag in het Groeipakket.

1) De Raad van State oordeelde al dat de hervorming van de kinderbijslag niet discriminerend is. De overgangsmaatregelen werden wel onevenwichtig genoemd en zouden best worden aangepast.

2) De Gezinsbond wil niet dat de hervorming van de kinderbijslag op de helling komt te staan.

3) Een procedure voor het Grondwettelijk Hof is duur. Bovendien biedt het geen garantie dat de regering zich neerlegt bij het arrest, als dat al in het voordeel van gezinnen zou uitvallen.

Wat we blijven vragen

“Als gezinsorganisatie blijven we bij de Vlaamse regering aandringen om gezinnen met één kind onmiddellijk op te nemen in de nieuwe regeling. Dit zou betekenen dat die gezinnen 163,20 euro per maand basisbedrag krijgen in plaats van het huidige bedrag”, aldus Yves Coemans van de studiedienst. De kinderbijslag bedraagt 93,93 euro, wat oploopt tot 122,65 euro op de 18e verjaardag dankzij de leeftijdsbijslag.

“Ook voor combinatiegezinnen zou een compensatie moeten komen. Zij combineren immers het slechtste van de beide regelingen.”

“Wij hebben deze eisen trouwens van in het begin van de onderhandelingen gesteld. De Vlaamse regering vond deze maatregelen te duur. De hervorming van de Vlaamse kinderbijslag moest immers budgetneutraal blijven. Vlaanderen wou dus geen extra middelen investeren in gezinnen met kinderen.”

Voorbeeld: Brussel

“Wij blijven onze voorstellen meenemen in ons aanhoudende lobbywerk. Maar daarvoor moet de Vlaamse regering extra middelen voorzien. Een goed voorbeeld is de Brusselse regering. Die heeft beslist dat bestaande gezinnen automatisch overstappen naar de nieuwe regeling als die voor hen voordeliger is. Ze krijgen als ‘boete’ in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 per kind per maand 10 euro minder dan het gelijke bedrag van 150 euro per kind. Die gezinnen krijgen dus tijdelijk maar 140 euro, maar dat is nog altijd een forse vooruitgang ten aanzien van de huidige regeling”, besluit Yves Coemans van de Gezinsbond.

> Wat is het Groeipakket en wat verandert het voor jouw gezin

> Zwanger? Dit betekent de nieuwe kinderbijslag voor jou

> Onze standpunten over het Groeipakket

 

De Gezinsbond blijft ijveren voor de rechten en belangen van elk gezin, hoe groot of klein het ook is, welk inkomen of statuut het heeft. Steun onze werking door lid te worden! Blijf ook op de hoogte van onze standpunten en verwezenlijkingen via:
* Facebook
* Twitter
* Instagram
* LinkedIn
* Nieuwsbrief (enkel voor leden)
Gepubliceerd op: 18/12/2018, laatste update op: 10/01/2019

Tags: , , ,