Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, werkt samen met Gezinsbond aan de actie ‘Digitalisering en Senioren’. Het doel is senioren aanmoedigen om meer digitaal te bankieren. De helft van de 55-plussers blijkt dit niet te doen.

Digitale vaardigheden zoals internetbankieren zijn noodzakelijk voor gezinnen om hun financiële zaken op een rijtje te krijgen en te houden. Banken sporen ons aan om online te bankieren en we krijgen steeds meer elektronische facturen. Dit maakt deel uit van de overgang naar een digitale samenleving.

Nochtans toont ons onderzoek over digitalisering aan dat nog altijd heel wat mensen ‘financieel ongeletterd’ zijn. We treffen het probleem aan bij alle leeftijden, maar vooral 55-plussers scoren zorgwekkend laag.

Financieel en digitaal analfabetisme

Het is ontluisterend dat in bijna 22 procent van de bevraagde gezinnen niemand pc-banking onder de knie heeft en facturen digitaal kan ontvangen. In bijna een kwart van de gezinnen kan niemand online betalen met een debet- of kredietkaart. Hoe specifieker de vaardigheid, hoe groter het probleem. Zo kan in meer dan één op drie gezinnen niemand online een verzekering aangaan.

In de andere gezinnen is er wel iemand die digitaal ‘mee’ is, maar na (echt)scheiding, zware ziekte of overlijden komt vaak digitale ongeletterdheid naar boven die tot dan toe onder de radar bleef.

Ouderen vs jongeren

Het tekort aan digitale vaardigheden is nog groter bij ouderen. Ruim 35 procent van de 55-plussers kan niet pc-bankieren. Ter vergelijking: in de leeftijdsgroep 35-54 jaar is dat iets meer dan 14 procent. Maar zelfs in de leeftijdsgroep tot 35 jaar, de ‘digital natives’, tellen we bijna 5 procent gezinnen waar niemand online kan bankieren.

Het probleem zit niet alleen bij de senioren, maar is daar wel het grootst. Nog niet de helft van de senioren kan zelf pc-bankieren!

Kennis en veiligheid

Daar zijn twee belangrijke oorzaken voor. Eén daarvan is onvoldoende kennis over het gebruik van mobiele toestellen, zoals smartphone en tablet. De meeste senioren gebruiken die alleen om te bellen en foto’s te maken. Bovendien hebben senioren weinig vertrouwen in de veiligheid van de bestaande apps.

Om aan deze bezorgdheden tegemoet te komen, is informatie nodig op drie niveaus: over de mogelijkheden van mobiele toestellen, over de veiligheid van mobiele apps en over het gebruik van banking apps.

Febelfin wil als overkoepelende sectorfederatie dit initiatief trekken, faciliteren en coördineren. Daarom start de bankenfederatie op haar website Safe internetbanking een pagina met praktische info over alle infosessies op die drie domeinen. Informatie over nieuwe sessies zal daar regelmatig verschijnen.

Infosessies op maat

 

1) ‘Mogelijkheden van mobiele toestellen’:

Wat kan je met een smartphone of tablet allemaal doen? Ideaal voor wie een aankoop overweegt, of voor wie er al eentje heeft en zich onvoldoende vertrouwd voelt met alle mogelijke functies van zijn toestel zoals surfen op internet, mails versturen en apps installeren. De telecomsector werkt mee aan deze sessie, zo is individuele begeleiding in een kleine groep mogelijk.

2) ‘Veiligheidsaspecten van internet (-bankieren)’

Dit is voor wie overtuigd is van het nut en gemak van een smartphone of tablet, maar zich zorgen maakt over de digitale veiligheid. Volgens een recente studie weten zes op tien Belgen weinig tot niets over hoe ze zich digitaal kunnen beveiligen, al vindt 90 procent online veiligheid wel belangrijk.

De focus van deze sessie ligt vooral op de risico’s die kunnen opduiken bij gebruik van je smartphone of tablet, hoe je die kunt voorkomen en hoe je zelf aan de slag kan om je toestel te beschermen tegen virussen, phishing, malware en andere risico’s.

3) ‘Bank apps’

Een sessie voor wie de banking app installeren van de bank waarmee men mobiel wil bankieren. Deze sessies gaan meestal lokaal door in het bankkantoor waar je klant bent. Omwille van de persoonlijke aanpak zijn deze sessies voorbehouden aan kleine groepen of gebeuren ze zelfs individueel op afspraak. De bankier leert je hoe je een persoonlijke toegangscode creëert en legt de werking van de verschillende functies van de banking app uit. Na deze sessie heb je toegang tot al je rekeningen bij de bank in kwestie via een veilige gepersonaliseerde cijfercode. Ook ben je in staat om je rekeningen te raadplegen en alle basisverrichtingen uit te voeren.

Alternatieven moeten blijven

Digitalisering is belangrijk, maar er zijn altijd mensen die nooit de digitale weg zullen inslaan. Ook zij moeten volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Daarom blijven wij aandringen op een ‘inclusieve digitale maatschappij’. Dat betekent: alternatieven voorzien. Banken moeten hun loketten behouden, overheid en organisaties moeten telefonisch bereikbaar blijven. En wie dat wil, moet alle documenten en formulieren én informatie nog op papier kunnen krijgen.

Dit artikel is een bewerking van een stuk uit De Bond van 31 maart 2017. De Bond is de gezinskrant voor leden van de Gezinsbond. 

Meer weten? Word lid, schrijf je in op onze nieuwsbrief of volg de laatste updates via Facebook/Twitter.

Gepubliceerd op: 08/08/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , , ,