Bij de invoering van het groeipakket in 2019 veranderde er het een en ander aan de financiële tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid aan ouders met kinderen. Wat betekent het groeipakket voor gescheiden ouders of voor een nieuw samengesteld gezin?

Het groeipakket voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen telt meestal maar voor veranderingen in de gezinssituatie vanaf 2019. Dat betekent dat scheidingen of nieuwe samenstellingen of een extra kind erbij vanaf 2019 onder de nieuwe regeling vallen.

Ben je gescheiden voor 2019 en heb je kinderen geboren voor 2019? Dan verandert er niks, tenzij de opvoedingssituatie wijzigt (bijvoorbeeld in het ouderlijk gezag of als er een kind bijkomt of het gezin verlaat).

Uitzondering hierop zijn de participatietoeslagen, zoals de kinderopvangtoeslag, de kleutertoeslag en de schooltoeslag.

De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks uitbetaald aan de ouder die het basisbedrag ontvangt. De kleutertoeslag, schooltoeslag en de schoolbonus worden een keer per jaar betaald aan diezelfde ouder.

Wie krijgt het groeipakket bij een scheiding?

Bij co-ouderschap zijn de beide ouders begunstigde van het groeipakket.

Jullie kiezen samen op welke rekening het bedrag betaald wordt. Waar jullie kind(eren) gedomicilieerd zijn, speelt geen rol.

Komen jullie niet tot een overeenkomst, dan wordt er betaald aan de jongste ouder. Is er een vonnis dat de betaling van het groeipakket regelt? Bezorg dit vonnis dan aan je uitbetaler.

LEES OOK > Waarom een ouderschapsplan opstellen nodig is

Sociale toeslag en scheiding

Om recht te hebben op een sociale toeslag bij scheiding telt het inkomen van de ouder en de eventuele nieuwe partner. Ook de verblijfsregeling is van tel.

  • 50/50-regeling: men kijkt naar het inkomen van elk (nieuw) gezin. Ligt dat gezinsinkomen onder de grens, dan kan dat gezin aanspraak maken op de helft van de sociale toeslag, ook al wordt het basisbedrag of de kinderbijslag aan de andere ouder betaald. Als het gezinsinkomen van beide ouders onder het inkomensplafond ligt, krijgen beide ouders de helft van de sociale toeslag.
  • Het kind verblijft meer bij een ouder: als het inkomen van die ouder onder een bepaalde grens ligt, krijgt deze ouder waarbij het kind het meest verblijft het volledige bedrag van de sociale toeslag uitgekeerd.

Om de gezinsgrootte van nieuw samengestelde gezinnen te bepalen, tellen gemeenschappelijke kinderen volledig mee bij elke ouder. Het aantal kinderen wordt vervolgens naar boven afgerond.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 21/12/2018, laatste update op: 08/07/2024

Tags: ,