Na mijn moederschapsverlof zou ik graag enkele maanden borstvoedingsverlof nemen, maar mijn werkgever zegt dat dit geen recht is. Klopt dat?

Twee soorten borstvoedingsverlof

Er bestaan twee soorten borstvoedingsverlof. Als na een onderzoek van de dokter blijkt dat je job een gevaar betekent voor jouw gezondheid en die van je baby, én je werkgever kan je geen ander takenpakket of een andere job aanbieden, dan heb je recht op het zogenaamde profylactisch borstvoedingsverlof. Je ontvangt dan een uitkering van je ziekenfonds gedurende maximaal 5 maanden, te rekenen vanaf de bevallingsdatum.

Vormt je job geen uitgesproken risico, wat geldt voor de meeste functies, dan is borstvoedingsverlof een gunst van de werkgever. Je kan het dus niet afdwingen tenzij er in je bedrijf of sector afspraken over zijn. Voor dit verlof is er geen vergoeding, tenzij er een collectieve arbeidsovereenkomst over afgesproken is. In de openbare sector bestaat er geen borstvoedingsverlof. De onderwijssector vormt hierop een uitzondering, daar heb je recht op onbetaald borstvoedingsverlof gedurende drie maanden.

LEES OOK > Borstvoeding: samen blijven genieten na de moederschapsrust

Moederschapsrust verlengen

Wil je je moederschapsrust verlengen en heb je geen recht op (betaald) borstvoedingsverlof, dan kan je ouderschapsverlof aanvragen of tijdskrediet met motief. Ouderschapsverlof is wel beperkt tot 4 maanden per kind bij een volledige onderbreking van je job.

Sinds kort kan je heel flexibel ouderschapsverlof opnemen, mits akkoord van de werkgever. Wat je nu opneemt, kan je later niet meer gebruiken. Ouderschapsverlof kan je opnemen tot je kind 12 jaar is, tot 21 jaar als je kind een handicap heeft.

Borstvoedingspauzes

Wat je ook kan doen, zijn borstvoedingspauzes aanvragen. Je gaat dan werken maar hebt recht op 1 of 2 pauzes om af te kolven. Of om je kind borstvoeding te geven, al is dat vooral een theoretische mogelijkheid. Werk je minstens 4 uur, dan heb je recht op een half uur pauze. Bedraagt je werkdag ten minste 7.30 uur, dan kan je twee pauzes nemen. Borstvoedingspauzes kunnen opgenomen worden tot 9 maanden na de geboorte (eventueel met 2 maanden verlenging), en voor elke pauze heb je recht op een uitkering van je ziekenfonds. Dit betekent dus geen extra kost voor je werkgever.

De werkgever is wettelijk verplicht een borstvoedingsruimte te voorzien die aan volgende voorwaarden voldoet: discreet, proper, goed verlucht en verwarmd. Je kan ook met de werkgever een andere locatie (schriftelijk) overeenkomen.

Breng je werkgever minstens 2 maanden op voorhand op de hoogte van je beslissing. Om recht te hebben op borstvoedingspauzes moet je maandelijks een attest kunnen voorleggen (via de arts of via het consultatiebureau). Ook bij borstvoedingspauzes geniet je van een ontslagbescherming.

LEES OOK > Praktische tips bij kolven op het werk

Foto: Unsplash

Dit artikel verscheen in januari 2020 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 26/01/2020, laatste update op: 05/09/2023

Tags: