Onmiddellijk na de geboorte krijgt je baby een eerste check-up. Hij wordt niet niet alleen gemeten en gewogen, maar krijgt ook een score, de zogenaamde ‘apgarscore’. Wat is de betekenis van de apgarscore?

Wat betekent de apgarscore? De apgarscore geeft een algemene indruk van de fysieke toestand van de baby en wordt drie keer uitgevoerd: na één minuut, na vijf minuten en na tien minuten. Daarom bestaat ze ook uit drie cijfers.

Wat bepaalt de apgartest?

Er worden vijf dingen gecontroleerd:

-ademhaling
-hartslag
-spierspanning
-kleur van de huid
-reactie op prikkels

Op elk van deze onderdelen kan de baby 0, 1 of 2 punten scoren.

Apgar na één minuut

De apgarscore na één minuut dient om vast te stellen of de baby medische hulp nodig heeft.

  • Krijgt je baby als eerste score zeven of meer op tien, dan is hij in prima condi­tie.
  • Is de score tussen 4 en 6, dan is extra waakzaamheid nodig. De baby krijgt een beetje hulp met ademen, zoals het vrijmaken van de neus of toedienen van een beetje zuurstof.
  • Bij een score van 3 of minder, wordt de kinderarts erbij gehaald.

Lage apgarscore

Een lage eerste score is niet onmiddellijk reden tot ongerustheid: waarschijnlijk moet de baby nog even bekomen van de bevalling. Het betekent niet dat er iets met hem scheelt. Daarom wordt de test ook herhaald: om de evolutie in kaart te brengen.

De beoordeling na vijf en tien minuten is dan ook afhankelijk van de evolutie. Een baby met een lage score die sterk vooruit gaat wordt anders beoordeeld dan een baby met een lage score die trager vooruit gaat. Gaat de baby te traag vooruit, dan wordt de kinderarts geroepen.

Oorzaak lage score

De drie belangrijkste oorzaken van een lage apgarscore zijn:

– een problematische bevalling

– een keizersnede

– een premature geboorte

Zij scoren vaak minder dan gemiddeld op de eerste score, maar herstellen zich meestal snel.

Dit stuk is een herwerking van een artikel in Brieven aan Jonge Ouders, het gratis magazine van de Gezinsbond voor alle ouders met kinderen jonger dan 2,5 jaar. Ben je zwanger of wil je er ook graag ontvangen? Schrijf je in!  O ja, en volg ook zeker de Facebookpagina! En wil je meer? Maak je lid van de Gezinsbond hier.

Gepubliceerd op: 22/07/2017, laatste update op: 21/11/2017

Tags: , , , , , , , ,