Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand een of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 6: Huizen van het Kind

Stem gezinGezinnen hebben nood aan ondersteuning, informatie en groeikansen. Uit onderzoek van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin blijkt dat 25 procent tot bijna 46 procent van de ouders van een 2,5 jarige soms problemen met communicatie in het gezin ondervindt. Vaak voelen ze zich daarbij te weinig gesteund. Haast een derde van de koppels is het niet altijd eens over de opvoeding van de kinderen. De Gezinsbond ijvert dan ook dat de Huizen van het Kind openstaan voor ieder gezin.

Laagdrempelige basisvoorziening

Een Huis van het Kind is een laagdrempelige en goed bereikbare basisvoorziening waar elk gezin terechtkan voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft. Naast het consultatiebureau van Kind en Gezin vinden ook opvoedingswinkels, inloopteams, kinderoppasdiensten en diensten kraamzorg er vaak hun nieuwe stek.

Verder zijn er in veel Huizen contactpunten van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Door die brede dienstverlening ben je er welkom met heel uiteenlopende vragen (o.a. over kraamzorg, kinderopvang, premies, opvoeding, vrije tijd, onderwijs, jeugdhulp). Naast informatie, advies en begeleiding voor gezinnen bieden Huizen van het Kind ook kansen tot ontmoeting.

Rol van de gemeente

Binnen het samenwerkingsverband Huizen van het Kind heeft de gemeente een voortrekkersrol.

Maar wat kunnen de gemeenten precies doen?

– Van elk huis ‘één loket’ (daarom niet onder één dak) met het gezinsondersteunend aanbod van de gemeente maken. Dat wil zeggen dat je als gezin één aanspreekpunt hebt, waar je met al je vragen over opvoeden en opgroeien kunt aankloppen.

– In ondersteuning van partnerrelaties en info over scheidingsbemiddeling voorzien. Dat kan onder andere het makkelijk te maken voor verenigingen om hierover vormingen te geven.

– Zich niet alleen op kwetsbare gezinnen richten. Alle ouders hebben namelijk recht op ondersteuning op maat.

Samenwerking tussen partners, zoals de Gezinsbond, Kind en Gezin en de opvoedingswinkel, mogelijk maken om gelijke kansen te versterken.

Wat wil jij dat in jouw gemeente verandert? Laat ook jouw stem horen en bepaal mee wat er in jouw buurt moet gebeuren. Stem hier mee!

Prioriteiten van gezinnen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

> lees hier de andere artikels
De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s. Vervolgens dringen ze er bij politici op aan om de gevolgen voor alle gezinnen te bekijken. Zo gaat geen enkel gezin erop achteruit.
Verhoog hun slagkracht, en vecht voor de belangen van alle gezinnen door lid te worden van de Gezinsbond.

Zoek je een Huis van het Kind in je buurt? Kijk hier.

Wil je het basiskader van de Huizen van het Kind lezen? Dat kan hier.

Gepubliceerd op: 16/05/2018, laatste update op: 20/02/2019

Tags: , , ,