Aandacht voor de noden van vluchtelingengezinnen is een rode draad doorheen heel wat activiteiten van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG). Sinds september loopt er ook een onderzoek naar de veerkracht van vluchtelingengezinnen.

Mieke Groeninck, onderzoekster bij het HIG, voert het onderzoek. Daarvoor interviewt ze onder andere vluchtelingengezinnen, zowel ouders als kinderen, en enkele hulpverleners uit de directe omgeving: leerkrachten, sociale werkers of buddies, maar ook familieleden, vrienden of buren.

Praten met gezinnen op de vlucht

Mieke Groeninck: “Het mooie aan dit project is dat vluchtelinggezinnen zelf van bij het begin erg betrokken geweest zijn bij het opzetten van de precieze focus van het onderzoek. De gezinnen zijn namelijk niet enkel de respondenten van de interviews, maar ook de experts.”

Blinde vlekken opsporen

Natuurlijk is het niet eenvoudig om gezinnen rechtstreeks te bevragen naar hun veerkracht. Daarom peilde Mieke Groeninck voor haar onderzoek naar de sterktes, moeilijkheden en noden van vluchtelingengezinnen.

Mieke Groenick: “De noden van vluchtelingengezinnen kunnen heel concreet zijn: woningnoden of moeilijk rondkomen, maar ze kunnen ook verband houden met cultuur of religie.”

Daarnaast vraagt ze ook naar waardevolle hulp of bijstand die de gezinnen ervaren.

Mieke Groeninck: “Zo hopen we meer zicht te krijgen op informele hulp en bijstand door vrienden, buren, familieleden in het thuisland of in de buurt. Die ‘hulpbronnen’ blijven vaak verborgen voor hulpverleners, maar zijn zeer belangrijk voor de veerkracht en het integratieproces van mensen.”

Rol van de kinderen

Een van die hulpbronnen blijken de kinderen binnen het gezin te zijn. Dat leerde Groeninck uit groepsgesprekken met mama’s die deelnamen aan een inburgeringstraject.

Mieke Groeninck: “Ouders ervaren kinderen die (tijdelijk) een grote zorgende rol opnemen tegenover hun ouders niet per se als negatief. Zo deed een alleenstaande moeder met zes kinderen voorlopig een beroep op haar oudste kinderen om te vertalen. Ze hielpen haar bijvoorbeeld bij het uitzoeken van de juiste busaansluitingen. Dat de kinderen dit al konden doen voor haar, terwijl zij nog volop Nederlands aan het leren was, maakte haar bijzonder trots.

Wat dit al dan niet op langere termijn zou kunnen betekenen, daar kunnen we natuurlijk geen uitspraken over doen. Op dit moment bleek deze situatie eerder een interne sterkte te zijn van het gezin.”

Inspelen op de kracht van vluchtelingengezinnen

Met het onderzoek wil het HIG vluchtelingen ondersteunen. De resultaten kunnen dan ook belangrijk zijn voor de hulpverlening uit opvang, onderwijs en welzijn. Zij kunnen daarmee beter inspelen op de sterktes, maar ook de noden van vluchtelingengezinnen.

LEES OOK: Kristel Verbeke over kinderrechten: “Geef kinderen inspraak bij zaken die hen aanbelangen”

Dit artikel verscheen in kader van Wereldvluchtelingendag (20 juni 2018). Als Gezinsbond zijn wij solidair met gezinnen op de vlucht. Wij vragen dat, wanneer zij als vluchteling erkend worden, ze maximale kansen en stimulansen krijgen om zich te integreren in onze samenleving. Het volledige standpunt rond vluchtelingen lees je hier.

Meer info vind je hier.

Deze artikel is een bewerking van een artikel dat verscheen in De Bond van juni 2018. De Bond is het gratis ledenmagazine van de Gezinsbond. Ook lid worden en maandelijks dit tijdschrift ontvangen? Dat kan hier.

 

Meer info over het HIG?

Op zaterdag 25 augustus kan je kennismaken met het voorbereidend jaar Gezinswetenschappen. Op zaterdag 8 september is iedereen welkom op de infodag op de campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 in Schaarbeek. Ook tijdens de grote vakantie kan je met je vragen terecht op tel. 02-240 68 40 en info.hig@odisee.be.

Gepubliceerd op: 19/06/2018, laatste update op: 20/06/2018

Tags: , ,