Deze zomer starten we met de verbouwing van ons huis. Hopelijk kunnen we werken met degelijke aannemers, maar wat als er toch iets misloopt? Wordt het dan meteen een rechtszaak?

logo consumentenadviesBij elk bouwproject – hoe klein ook – kan er altijd wel iets misgaan, niet zelden met grote financiële gevolgen. Heb je als bouwheer een technisch probleem met je architect of een aannemer, dan kun je dat geschil voorleggen aan de Verzoeningscommissie Bouw. Een snelle én goedkope procedure, maar dan moeten wel alle betrokken partijen daarmee akkoord gaan.

Wat doet de Verzoeningscommissie Bouw?

De Verzoeningscommissie stelt een onafhankelijke expert aan. Die expert gaat ter plaatse kijken. Hij nodigt ook de architect en/of aannemer uit voor een bemiddelingsgesprek. Daarna maakt de exerpert een verslag op dat technisch bindend is.

Als er geen verzoening mogelijk is, kan je alleen nog maar de duurdere weg van de rechtbank bewandelen. Maar ook de rechter moet zich houden aan het bindend advies van de Verzoeningscommissie. Dat betekent dat de gerechtelijke procedure versneld wordt. Er moet immers niet opnieuw een expert aangesteld worden.

Clausule in het contract

Probeer dus om van bij de start van je bouwplannen zowel je architect als aannemer(s) te overtuigen van de verzoeningsprocedure. Neem in je contract met de architect en  aannemer(s) een clausule op die vermeldt dat je bij een conflict een beroep kan doen op de Verzoeningscommissie Bouw.

De Verzoeningscommissie heeft met de bouwsector een zogenaamd bevoegdheidsbeding opgesteld dat hiervoor gebruikt kan worden. De technische problemen moeten wel veroorzaakt zijn door het bouw- of verbouwproces.

Een verzoeningsprocedure duurt maximaal zes maanden, maar bij heel wat geschillen bereikt de commissie al binnen de drie maanden een akkoord. In 2016 heeft 78 procent van de bemiddelingen tot een geslaagde verzoening geleid.

 

Meer vragen?

Deze consumentenvraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (21 februari 2018). Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de dienst consumentenzaken van de Gezinsbond, via mail (consumentenklachten@gezinsbond.be) of via telefoon (02-507.88.66). Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond.

 

Wil je ook lid worden van de Gezinsbond? Dat kan!
Blijf ook op de hoogte van onze laatste nieuwtjes via:
*Facebook 
*Twitter

 

Gepubliceerd op: 02/03/2018, laatste update op: 30/03/2018

Tags: , ,