We hebben een contract getekend voor poetshulp met dienstencheques. Wanneer onze poetshulp komt, zitten we op het werk. Daarom hebben we haar een huissleutel gegeven. Nu de overeenkomst is stopgezet blijkt dat ze de huissleutel is kwijtgespeeld. We hebben alle sloten moeten laten vervangen en vroegen het dienstenchequebedrijf om dit te betalen. Maar het dienstenchequebedrijf zegt niet aansprakelijk te zijn. Klopt dit? Bovendien bleek de franchise van ons contract 250 euro. Wat moeten we nu doen?

Als werkgever is het dienstenchequebedrijf wel degelijk aansprakelijk voor de fouten van zijn werknemers bij de uitvoering van hun taken. Als de poetsvrouw de sleutel verliest, zijn zij dus wel verantwoordelijk want dat is een fout bij uitvoering van de taken.

Een bedrijf kan zijn aansprakelijkheid wettelijk beperken door in het contract op te nemen waarvoor ze wel en niet verantwoordelijk zijn, bijvoorbeeld een gebroken glas of een verloren sleutel. In dit geval is dat niet gebeurd: het contract van het dienstenchequebedrijf vermeldt niets over het verlies van een sleutel en wie daarvoor aansprakelijk is.

Met andere woorden: het bedrijf is wél verantwoordelijk, en zou de schade moeten terugbetalen.

Franchise te hoog

Daarvoor heeft het dienstenchequebedrijf zich ingedekt door een (hoge) franchise in te stellen. De franchise is het bedrag dat je als klant of verzekerde zelf moet betalen in het geval van schade. Een bedrijf mag altijd franchise vragen en het mag ook zelf het bedrag bepalen.

Het gebeurt dat een bedrijf de franchise zo hoog instelt dat je als klant bijna altijd voor alle kosten opdraait. Dat is hier ook gebeurd: 250 euro vrijstelling is wel heel veel in vergelijking met de gemiddelde kost van schade bij een dienstenchequebedrijf.

Advies

Dat vond ook het BRC Onrechtmatige bedingen (een bijzonder raadgevende commissie). De Gezinsbond was betrokken bij advies over contracten voor huishoudelijke hulp van dienstenchequebedrijven. Deze commissie heeft toen geoordeeld dat een clausule onrechtmatig en nietig is als ze ervoor zorgt dat er bijna nooit een schadevergoeding wordt betaald.

Wat kan je als klant wel doen?

De klant kan klacht indienen bij de consumentenombudsdienst. Dat is gratis. De ombudsdienst zal via bemiddeling tot een vergelijk proberen komen.

Je kan ook proberen het bedrijf op te roepen tot minnelijke schikking bij de vrederechter. Ook een gratis bemiddelingsprocedure. Al moeten we er wel aan toevoegen dat ze weinig kans op succes heeft als het bij de ombudsdienst al niets opleverde.

Tot slot zou je ook naar de vrederechter kunnen stappen en het bedrijf dagvaarden. Dat kost algauw enkele honderden euro’s. Dat kan je terugvorderen als je de zaak wint, maar het gebeurt dat beide partijen een beetje gelijk krijgen en dat de kosten toch nog worden verdeeld. Op zich een dure affaire voor een vervanging van sloten.

En natuurlijk is het een zaak om het contract goed op voorhand door te nemen en stil te staan bij welke kosten eventueel voor jouw zak zijn. Kan je er niet mee akkoord gaan en wil het bedrijf geen toegevingen doen, dan stap je best naar een ander dienstenchequebedrijf.

 

gezinsbond vrijwilligersMeer vragen?

Deze consumentenvraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (maart 2019).
De Bond is het magazine voor leden van de Gezinsbond. Zij kunnen gratis beroep doen op advies van de Gezinsbond en genieten van tal van voordelen. Nog geen lid? Dat kan snel geregeld worden!
Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de dienst consumentenzaken van de Gezinsbond, via mail (consumentenklachten@gezinsbond.be) of via telefoon (02-507.89.64). Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond.

 

 

Gepubliceerd op: 30/08/2019, laatste update op: 14/01/2020

Tags: ,