Ik ben 5 jaar geleden gescheiden, en mijn ex-man betaalt mij een maandelijkse onderhoudsbijdrage voor onze dochter. Ik heb die altijd in mijn belasting­aangifte­ vermeld ­en ­er ­belastingen ­op­ betaald.­ Ik ­hoor ­dat ­dat ­niet ­correct is,­ klopt ­dat?­ Hoe ­moet­ de aangifte ­dan ­wel­ gebeuren?­­

Onderhoudsbijdrage niet ingeven

Je­ moet­ dat­ bedrag ­inderdaad­ niet op ­jouw­ aangifte­ invullen. De onderhoudsbijdrage – ook onderhoudsuitkering, alimentatie of onderhoudsgeld genoemd – die je ontvangt voor je dochter vormt een belastbaar inkomen voor haar, niet voor jou.

LEES OOK > Wat als mijn ex-partner het onderhoudsgeld niet betaalt?

Ook een­ storting ­op­ een­ gemeenschappelijke kinder­rekening­ of­ een­ tegemoetkoming ­in de­ buitengewone of uitzonderlijke kinderkosten door je ex-man is trouwens­ een­ belastbaar inkomen­ voor ­je­ dochter.­

Of­ de­ vader bepaalde­ bedragen ­fiscaal­ al dan­ niet­ in­ mindering­ brengt,­ speelt­ daarbij­ in­ theorie­ geen ­rol.­

Opgelet: aangifte vanaf 16 jaar

De­ praktijk ­is­ minder­ vanzelfsprekend.­ Vanaf­ het­ jaar­ waarin ­je­ dochter­ zestien­ jaar­ wordt,­ moet­ je­ de­ ontvangen onderhoudsbijdrage aangeven via haar belastingaangifte.­

Je­ moet­ daartoe zelf­ het­ initiatief­ nemen.­ De ­fiscus­ zal­ je­ er­ niet­ automatisch­ van­ op­ de­ hoogte­ brengen.

Je­ kan­ de­ aangifte regelen ­via­ het­ digitale­ dossier­ Tax­-on­-web/MyMinfin, ­of­ een­ papieren­ aangifteformulier­ op­ naam­ van ­je­ dochter­ vragen.­ Als­ er nog geen digitaal belastingdossier klaarstaat, kan je­ dat­ melden ­aan de­ fiscus.­

LEES OOK > Gevolgen van vakantiejob voor kindergeld en belastingen

In­ de ­meeste­ situaties­ zal­ je ­geen ­financiële­ gevolgen­ ondervinden­ van­ die­ aangifte.­ Je ­dochter­ zal­ geen­ belastingen­ moeten­ betalen­ en­ ook ­fiscaal­ ten­ laste­ blijven. ­

Bij­ heel­ veel­ inkomsten­ (bijvoorbeeld hoge­ alimentatie­ en/of­ veel ­inkomsten uit een studentenjob) laat je best vooraf de eventuele gevolgen berekenen.

Onderhoudsbijdrage toch al ingevuld?

Heb je je aanslagbiljet minder dan zes maanden geleden ontvangen en de­ bijdrage­ op­ jouw­ aangifte­ genoteerd? Dan­ kan­ dat­ nog­ rechtgezet­ worden­ met een bezwaar.­

Voor­ de­ jaren­ voordien­ wordt­ dat­ meestal­ niet­ meer­ aanvaard.­

Dit artikel verscheen in september 2021 in De Bond, het ledenblad van de Gezinsbond. De Bond kan ook bij jou (gratis!) in de bus vallen. Het enige wat je hoeft te doen, is lid worden. Nieuwtjes en activiteiten van de Gezinsbond meevolgen kan ook via FacebookTwitter en Instagram.

Gepubliceerd op: 31/08/2021, laatste update op: 07/09/2021

Tags: ,