In september vorig jaar riep Greenpeace, met steun van de Gezinsbond, op tot een meting van de luchtkwaliteit in scholen. We wilden weten of onze kinderen op school gezond kunnen ademhalen. De resultaten zijn nu binnen en spijtig genoeg zijn ze niet erg verrassend.

Gezond ademhalen op school lukt maar zelden, zo blijkt uit de resultaten van Mijn lucht, mijn school. In totaal deden 222 lagere scholen mee aan het onderzoek, waarbij het gehalte stikstofdioxide (NO2) werd gemeten. Die stof is een onderdeel van uitlaatgassen en wordt gezien als de meest betrouwbare indicator van luchtkwaliteit.

Resultaten

* In 7 scholen (3 procent) is de luchtkwaliteit aan de schoolpoort goed.luchtkwaliteit op school

* Bij 61 procent van de scholen (bijna 2 op 3!) is de luchtkwaliteit aan de schoolpoort matig tot slecht.

* Op de speelplaats is de luchtvervuiling nog bij de helft van de scholen te hoog (52 procent). Op tien scholen is er gezonde lucht op de speelplaats.

* In de klas is het gehalte aan stikstofdioxide in 114 scholen laag genoeg.

Dat wil helaas niet zeggen dat de luchtkwaliteit in de klas goed is. Dat de vervuiling van op straat en op de speelplaats niet tot in de klas geraakt, wijst vooral op te weinig ventilatie, wat op zijn beurt leidt tot ongezond hoog gehalte aan CO2.

Scholen moeten dus kiezen tussen de pest en de cholera: de lucht in de klas niet verversen of een overdosis aan uitlaatgassen binnenlaten.

Smalle vs brede straten

De lucht op scholen wordt vooral bepaald door de nabijheid van verkeer en dus uitlaatgassen. Over het algemeen is de luchtvervuiling in stadsscholen wel hoger, maar niet altijd. Veel heel te maken met de soort weg die aan of nabij de school ligt.

Ligt de plattelandsschool in een smalle straat, dan is de lucht ook op die school sterk vervuild. De smalle straat wordt een soort ‘street canyon’, waar de vervuiling gemakkelijk blijft hangen. Stadsscholen aan brede straten scoren dan ook beter wat betreft luchtkwaliteit dan plattelandsscholen aan smalle straten.

Kindnorm voor luchtkwaliteit

De Gezinsbond hamert allang op een kindnorm wat betreft luchtkwaliteit. En dat is broodnodig als je ziet welke impact met stikstofdioxide vervuilde lucht heeft op de gezondheid, vooral bij kinderen. Het risico op astma, allergieën en zelfs diabetes neemt toe.

Maar ook: concentratieproblemen, met alle gevolgen vandien voor de schoolprestaties, zoals we al schreven in dit artikel.

Het grootste probleem? Deze risico’s verhogen ook bij lucht die onder de vastgelegde vervuilingsdrempel van 40 microgram per kubieke meter blijft.

“De longen van kinderen zijn jammer genoeg de beste filters van vervuilde lucht. Zij halen er alle vuiligheid uit”, merkt dokter Wouter Arrazola de Oñate op. Hij is medisch directeur van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

Kinderen beschermen

Daarom vragen wij als Gezinsbond aan politici om dat recht op gezondheid ook in het achterhoofd te houden wanneer zij een kosten-batenanalyse maken”, vult de Gezinsbond aan. “Ouders, opvoeders, gezondheidswerkers, wetenschappers en overheden, ngo’s en de privésector moeten samen een beleid ontwikkelen dat kinderen beschermt tegen een slechte luchtkwaliteit.”

“Dit onderzoek toont duidelijk aan welke impact het verkeer heeft op de luchtkwaliteit. Snel werk maken van duurzame mobiliteit is de boodschap”, besluit het Netwerk Duurzame Mobiliteit. “De verschillende overheden moeten maatregelen nemen om de schadelijke uitstoot van het verkeer in te perken, in het bijzonder in de omgeving van onze scholen.”

Meer weten?

Lees hier meer over onze kindnorm. Om lucht binnenshuis gezond te maken (of houden) kan je bijvoorbeeld deze dingen doen.

Wil jij ook dat onze politici luchtvervuiling serieus nemen? Teken de petitie van Greenpeace op de site van Mijn lucht, mijn school. Daar kan je ook het volledige rapport nalezen.
Steun de Gezinsbond en word lid om blijvend druk te zetten op politici en beleidsmakers. Wat betreft hormoonverstoorders hebben we net nog voor elkaar gekregen dat politici de kindnorm aanvaardden.
Gepubliceerd op: 14/03/2018, laatste update op: 28/03/2018

Tags: , , , , ,