Bekijk het verkeer door de ogen van een kind. Met die aanpak brengt Route2school (R2S) over heel Vlaanderen steeds meer schoolroutes in beeld. Ideaal voor ouders om te weten hoe ze hun kind veilig naar school kunnen sturen. Tegelijk weten gemeenten waar de verkeersknelpunten zitten in de buurt van scholen.

Veilig naar school?! Schoolroutekaarten of schoolbereikbaarheidskaarten zijn niet nieuw. De voorbije tien jaar is de beweging voor duurzame mobiliteit Mobiel 21 al met heel wat scholen, gemeenten, politiezones én ouders rond de tafel gaan zitten om zo’n kaart op maat uit te werken.

Op die manier krijgen ouders immers een goed beeld van de knelpunten die hun kind als voetganger of fietser op weg naar school kan tegenkomen.

Beperkte houdbaarheid

Op papier hebben zulke kaarten natuurlijk een beperkte houdbaarheid. Verkeerssituaties veranderen snel in positieve of negatieve zin. De bijsturing van een bestaande, papieren schoolroutekaart vereist dan ook de nodige opvolging.

Als geen van de betrokken partners die continuïteit kan verzekeren, is het risico reëel dat de schoolroutekaart na enkele jaren in de lade verdwijnt.

LEES OOK > Checklist: wanneer kan je je kind naast jou laten fietsen in het verkeer?

Voor en door leerlingen

Het project Route2school (R2S) is een digitaal antwoord op de stijgende vraag van scholen en gemeentebesturen naar een actuele schoolroutekaart. Het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt is daarvan de drijvende kracht.

Opvallend daarbij is dat niet alleen geluisterd wordt naar wat de ouders en de school te vertellen hebben over (on)veilige schoolroutes. Naast onder andere fiets- en jeugdverenigingen krijgen ook de kinderen de R2S-vragen voorgeschoteld: hoe komen zij naar school? Welke route nemen ze te voet of met de fiets? Hoe ervaren ze hun route? Welke knelpunten komen ze onderweg tegen? Welke oplossing stellen ze zelf voor?

Allemaal zeer waardevolle informatie om te komen tot een realistische kaartweergave van de (on)veiligheid van de verschillende schoolroutes in een gemeente.

Verkeerslichtensysteem

Ouders van deelnemende scholen worden uitgenodigd om samen met hun kind de knelpunten op de kaart aan te brengen. Ze geven de route in die ze elke dag van en naar school afleggen en kennen daar een (subjectieve) kleurencode aan toe, geheel volgens de verkeerslichten

  • Wat je groen kleurt, is veilig voor je kind.
  • Op de oranje stukken voelt hij of zij zich ‘soms veilig, soms onveilig’.
  • Rood betekent dat die plek onveilig is en dus dringend aangepakt moet worden.

De app vraagt ouders en kinderen ook om de gesignaleerde knelpunten op de schoolroute toe te lichten, bijvoorbeeld door het probleem te omschrijven of een foto toe te voegen. Je kan ook een eigen oplossing meesturen.

LEES OOK > Zichtbaar op de fiets vermindert kans op ongeval met 17 procent

Veilig naar school dankzij veilige routes

Voor een gemeentebestuur zijn zulke data uit eerste hand van onschatbare waarde om de koe bij de horens te vatten. Sommige ingrepen hoeven zelfs niet veel te kosten, maar vooral belangrijk is dat er nu dankzij deze app een duidelijk kanaal is om knelpunten te melden. Wie niet met de app wil werken, kan de info ook doorgeven via de website.

En het ligt natuurlijk voor de hand dat een stad of gemeente met fietsvriendelijke ambities het aangereikte materiaal gebruikt om op termijn een breed netwerk van ‘groene’ en dus veilige routes uit te rollen.

Regelmatig op de agenda

Bovendien biedt de kaart de mogelijkheid om vanuit de ingezamelde informatie een verkeerseducatieve route op te stellen. Zulke routes zijn ideaal om de praktische verkeerskennis van zesdeklassers bij de overstap naar de middelbare school te testen.

Dankzij dit digitale systeem zal je op termijn ook alternatieve routes kunnen uitstippelen die een stuk veiliger zijn. Dé grote uitdaging is evenwel om de digitale schoolkaart op regelmatige tijdstippen te laten terugkeren op de agenda van het gemeentebestuur. Want alleen dan worden de knelpunten ook daadwerkelijk weggewerkt en kan er een nieuwe – hopelijk iets groenere – update van de kaart gemaakt worden.

LEES OOK > Coronalessen: maak het veiliger voor kinderen in het verkeer

Wie doet mee?

Het Route2school-team hield eerder of houdt binnenkort halt in ruim 70 steden en gemeenten verspreid over Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg.

Wil je ook meedoen? Overtuig dan het stads- of gemeentebestuur en/of de school. De verantwoordelijkheid voor verkeer en wegen ligt immers bij de steden en gemeenten, zonder hun deelname kan er niets veranderen. Meer informatie over deelnemen aan Route2school vind je op deze pagina.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 20/09/2017, laatste update op: 06/07/2022

Tags: , , ,