Binnen een week is het zover en trekken onze kinderen weer naar school. Voor een groot aantal onder hen betekent dat ook: zelfstandig de openbare weg op. Ook scholen spelen hier een belangrijke rol en dat wordt onderstreept door de resultaten van de verkeerstoetsen.

Het verkeer in Vlaanderen eist jaarlijks nog steeds een onredelijk hoog aantal dodelijke slachtoffers. Maar kinderen die opgroeien op de achterbank van de auto zijn niet per se beter af dan hun leeftijdsgenootjes in het verkeer. Op termijn moeten ook zij hun plaats innemen op de openbare weg. En jong geleerd is toch nog altijd oud gedaan – als het op een veilige manier kan, natuurlijk. Verkeersopvoeding op school speelt hierin een belangrijke rol.

Daarom valt, naast de rol die ouders daar kunnen spelen, de opdracht van scholen niet te onderschatten. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) trekt al jaren aan de kar. Er zijn initiatieven en toetsen die scholen kunnen organiseren als onderdeel van de verkeersopvoeding van hun leerlingen. De resultaten van vorig schooljaar zijn alvast bemoedigend.

De Grote Verkeerstoets

Meer dan 1.500 scholen in Vlaanderen en Brussel namen eind april voor de achtste keer deel aan De Grote Verkeerstoets, een online test over verkeer en mobiliteit voor leerlingen uit het vijfde leerjaar. Die bestaat uit 25 meerkeuzevragen met bijhorend foto- of videomateriaal rond vijf thema’s: verkeerstekens, voorrang, positie op de weg, gedrag en attitude, en algemene verkeersregels.

Met de toets peilt de VSV of leerlingen in staat zijn om belangrijke risico’s voor voetgangers en fietsers te herkennen, en of ze de voornaamste verkeersregels onder de knie hebben. In totaal legden meer dan 34.000 leerlingen de toets af, een nieuw record. En twee derde van de deelnemers slaagde ook. Dat is een merkelijke stijging tegenover het jaar voordien, en dus best een opsteker.

Bijna evenveel leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs legden vorig schooljaar ook een praktijkgericht verkeersexamen af. Ruim 30.000 leerlingen deden mee, een stijging met meer dan een derde tegenover vorig schooljaar. Maar liefst negen op tien van hen slaagde daar ook voor.

Het Grote Voetgangersexamen

Met Het Grote Voetgangersexamen gaat de VSV na of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden voor voetgangers voldoende beheersen. En dat blijkt zo te zijn.

In totaal 14.783 leerlingen namen het afgelopen schooljaar deel aan het examen. Van hen slaagde 92,9 procent voor alle onderdelen van de toets, zoals: oversteken bij verschillende weg- en verkeerssituaties of langs een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert.

Het Grote Fietsexamen

Als kinderen de overstap maken van de lagere naar de middelbare school, gaan ze ook vaker zelfstandig met de fiets naar school, en verder van huis. Het Grote Fietsexamen test of leerlingen uit het zesde leerjaar klaar zijn voor die stap.

Vorig schooljaar legden 14.755 scholieren de praktijkproef af. Ruim 90 procent van hen beheersten alle vaardigheden zoals rechts op de rijbaan fietsen, voorrang verlenen en rechts of links afslaan.

FietSOmeter

Weggebruikers in groep gedragen zich anders dan wie op zijn eentje fietst, en moeten ook met andere dingen rekening houden. De FietSOmeter is bedoeld voor leerlingen uit de eerste graad van het secundair onderwijs. Het test de praktische vaardigheden die nodig zijn om veilig in groep te fietsen.

Het aantal deelnemers aan de FietSOmeter was afgelopen schooljaar eerder bescheiden (935 deelnemers). Ook van hen was 90,3 procent geslaagd.

We hopen alvast dat verkeersopvoeding dit schooljaar opnieuw een hoge vlucht mag nemen. En we wensen zoveel mogelijk scholen, ouders en leerlingen een goed (verkeers)rapport toe!

Dit artikel verscheen eerst in het onderwijsnummer van De Bond (25 augustus 2017). De Bond is de gezinskrant voor leden van de Gezinsbond en laat telkens maatschappelijk relevantie artikels aan bod komen.

Volg ons via Facebook en/of Twitter of volg de laatste updates via onze nieuwsbrief. Wil je meer? Dan kan je ook lid worden van de Gezinsbond en genieten van de vele, unieke voordelen.

Gepubliceerd op: 02/09/2017, laatste update op: 19/10/2017

Tags: , , ,