Baby's van moeders in armoede ondervinden al een effect van die financiële situatie van voor ze geboren zijn. Niet alleen hun leefsituatie verschilt van die van andere kinderen, ook hun gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek aan de ULB op basis van cijfers uit Brussel.

De onderzoekers baseerden zich op de geboortecijfers in Brussel tussen 2004  en 2010. Voor gezondheid voor en vlak na de bevalling wordt gekeken naar twee factoren: kans op overlijden en geboortegewicht. Dit werd bekeken vanaf 22 weken zwangerschap tot 7 dagen na de geboorte.

Belang van geboortegewicht

Baby’s van arme mama’s hebben meer kans op overlijden en gemiddeld een lager geboortegewicht. Een laag geboortegewicht is een belangrijke maat voor gezondheid van het kind omdat het kan wijzen op afwijkingen en voedingsproblemen.

Een laag geboortegewicht kan een gevolg zijn van vroeggeboorte of door stress, roken of slechte voedingsgewoontes van de moeder. Leven in armoede heeft impact op het stressniveau, op de kans dat de moeder rookt en op de voedingsgewoontes.

Baby’s in armoede

Vier op tien baby’s in Brussel wordt er  geboren in een arm gezin, bij de helft is dat zelfs ‘diepe armoede’. Dat is dubbel zoveel als het nationaal gemiddelde (1 op vijf). Eén op zes Brusselse baby’s wordt geboren in een éénoudergezin. Eénoudergezinnen zijn kwetsbaarder voor armoede.

Niet alle gezinnen zijn gelijk. Kinderen van moeders uit Sub-Sahara Afrika hebben het  meest kans om geboren te worden in armoede: 70 procent. Ze wonen ook ruim dubbel zoveel als gemiddeld in een éénoudergezin: 39 procent.

Gezondheid

Ook het gezondheidsrisico is niet voor iedereen gelijk. Opvallende conclusie uit het onderzoek is dat armoede de grootste oorzaak is van gezondheidsproblemen, veel meer dan culturele factoren. Het is zelfs omgekeerd: in sommige etnische-culturele gemeenschappen blijken er beschermende factoren aanwezig die de negatieve impact van armoede op de gezondheid van kinderen beperken. Welke dat precies zijn, is nog niet duidelijk. Verder onderzoek is aangewezen, zodat die factoren erkend en versterkt kunnen worden.

In ieder geval moet de sociale ongelijkheid tussen de gezinnen in Brussel verminderd worden. Dat kan door een betere samenwerking  tussen het gezins- en armoedebeleid en door meer tewerkstellingskansen voor mensen met een niet-Europese achtergrond.

Volg De Gezinsbond via Facebook, Twitter of word lid hier om van vele voordelen te genieten.
Gepubliceerd op: 15/02/2017, laatste update op: 11/03/2019

Tags: , ,