In de tuin van onze buren staat een zomereik, een pracht van een boom. Maar wat doe ik als die eik straks weer bladeren krijgt en de takken tot over onze schutting uitwaaieren? Mag ik mijn buurman dan vragen zijn boom te snoeien of zelfs sommige takken af te zagen? En wat als er wortels doorschieten die mijn terrastegels omhoog duwen? Hoe pak ik dat het best aan, zonder meteen een burenbemiddelaar of vrederechter te moeten inschakelen?

logo consumentenadviesBomen van buren zorgen wel vaker voor overlast. Overhangende takken belemmeren het zicht of de toegankelijkheid in de tuin. De bladeren kunnen schade toebrengen aan het dak en de kans bestaat – als het over een eik gaat – dat de eikels je dakgoot verstoppen.

Niet snoeien, wel vragen

Toch mag je overhangende takken van een boom van je buurman nooit zomaar snoeien of afzagen. Het zogenaamde Veldwetboek bepaalt alleen dat je het recht hebt om je buur te vragen die takken af te snijden.

Doorschietende wortels mag je dan weer wel zelf weghakken.

Goed om te weten

Ook goed om weten: zowel als het gaat over je buurman op zijn verantwoordelijkheid wijzen als over de wortels weghakken, is er geen sprake van een verjaringstermijn.

En is het een appel- of perenboom – of eender welke andere boom die vruchten draagt –, dan zijn de afgevallen appels of peren in jouw tuin zelfs allemaal voor jou.

Hoe pak je het aan?

Wanneer je dus overhangende takken opmerkt of een haag die dringend gesnoeid moet worden, spreek eerst je buurman hierover aan.

Heeft dat geen effect, dan kan je hem vragen – het best via een aangetekende brief – om de klus zelf te mogen klaren.

Pas als je het er met je buur niet over eens raakt, kan je je alsnog tot een wijkagent, burenbemiddelaar of de vrederechter richten.

Wie er ook snoeit, het snoeiwerk mag niet in het verkeerde seizoen gebeuren. Hierdoor zou je de boom immers kunnen beschadigen.

Meer vragen?

Deze consumentenvraag kwam aan bod in de Vraag & Antwoord-rubriek van De Bond (21 maart 2018).

Lees hier alle consumentenadvies!

Heb je nog vragen of wil je een specifiek geval voorleggen? Contacteer de dienst consumentenzaken van de Gezinsbond, via mail (consumentenklachten@gezinsbond.be) of via telefoon (02-507.89.64). Deze dienst is gratis voor leden van de Gezinsbond.

Wil je ook lid worden van de Gezinsbond? Dat kan!
Blijf ook op de hoogte van onze laatste nieuwtjes via:
*Facebook 
*Twitter
Gepubliceerd op: 30/03/2018

Tags: ,