Sparen of beleggen voor jonge kinderen is belangrijk. Zo leer je hen met geld omgaan door ze te laten sparen voor iets dat ze echt willen. Daarom gaat de Gezinsbond in zee met AG Insurance. Deze verzekeraar ontwikkelde Yongo.

Yongo is een online spaar- en beleggingsplatform voor kinderen en hun supporters: (groot)ouders, meters en peters, familie en vrienden. Iedereen kan eraan deelnemen: geld opzij leggen, op korte, maar ook op lange termijn.

Ze bieden drie interessante formules aan met ledenvoordeel:

  • Dreams (Tak 26)
  • Moon (Tak 21)
  • Star (Tak 23)

Yongo Dreams: wat is het?

Yongo Dreams is eigenlijk een elektronische spaarpot op naam van de ouders. Door de lage rentevoet brengt spaargeld momenteel weinig tot niets op. Maar bij Yongo Dreams wél: je spaart voor een droom die kan uitkomen, met andere woorden: iets op korte termijn dat het kind graag wil hebben. Bijvoorbeeld: een fiets, een hoverboard, een gsm.

Als de ouders dit goedkeuren, kan het kind familie en andere supporters uitnodigen om die droom te helpen realiteit worden. Wie wil kan, éénmalig of maandelijks, mee sparen. Voor een communie bijvoorbeeld: via een project kan iedereen die meespaart, ook volgen wat er gebeurt. Enveloppes met geld zijn dus verleden tijd!

Visueel aantrekkelijk

Yongo Dreams is heel toegankelijk voor kinderen en visualiseert heel mooi hoe ver het spaarproject gevorderd is via een cirkeldiagram. Is de cirkel volledig ingekleurd, dan heeft het voldoende spaarcenten om dat cadeautje te kopen.

Ook voor ouders is het aantrekkelijk omdat ze de controle houden tot het kind meerderjarig is. Ze bepalen wat het kind te zien krijgt, wie het mag uitnodigen als supporter en of het zelf projecten mag aanmaken of niet. Voor supporters is het leuk dat ze hun stortingen op de voet kunnen volgen.

Yongo Moon en Yongo Star

Voor de lange termijn zijn er twee spaar- en belegprojecten: Yongo Moon en Yongo Star. Deze staan op naam van het kind.

Met Yongo Moon kies je, als vertegenwoordiger van je kind, voor zekerheid en een vast rendement in zijn voordeel. Het is een spaarverzekering van het type Tak 21 op naam van je kind, met een vaste rente én eventueel een jaarlijkse winstdeelname.

Momenteel brengt elke storting gegarandeerd 0,50 procent per jaar op. De vaste rente is vrijgesteld van roerende voorheffing, tenminste als de eerste storting minstens acht jaar blijft staan. De winstdeelname is volledig belastingvrij.

Meer rendement, risico beperkt

Met Yongo Star mik je, als vertegenwoordiger van je kind, op een mogelijk hoger rendement in zijn voordeel. Het is een Tak 23 product op naam van je kind dat belegt in twee beleggingsfondsen. Het basisfonds Yongo Neutral Fund heeft een neutraal risiconiveau. Het belegt in drie activa:

  • aandelen (30 à 60 procent)
  • obligaties (30 à 70 procent)
  • cash

Het wachtfonds Yongo Defensive Fund belegt voornamelijk in obligaties en cash. Om het risico bij dalende beurskoersen te beperken, is een automatisch overdrachtsmechanisme ingebouwd.

Dat wil zeggen dat het fonds tijdelijk uit het systeem stapt als het Yongo Neutral Fund minstens tien procent daalt. De tegenwaarde wordt automatisch herbelegd in het wachtfonds Yongo Defensive Fund.

Als de beurzen zich herstellen, wordt het spaargeld herbelegd in het basisfonds. Ook dat gebeurt automatisch en volledig kosteloos. Op termijn bieden aandelen een mogelijk hoger rendement.

Yongo Star moet wel opgestart worden voor de leeftijd van 14 jaar, omdat het geld lange tijd buiten bereik is. Ook hier kunnen supporters meesparen, met een minimuminleg van 10 euro. Bovendien betaal je geen instapkosten, die bij andere gelijkaardige spaarformules kunnen oplopen tot maar liefst 7 procent op elke storting. Je moet wel telkens de premietaks van 2 procent betalen.

Wanneer ziet het kind het geld?

Het spaargeld komt vrij tussen de 18de en 24ste verjaardag van je kind. Als ouder kan je zelf die einddatum kiezen. Vanaf zijn 18de verjaardag kan het kind in principe beschikken over zijn spaargeld, maar kan het natuurlijk ook kiezen om het verder te laten opbrengen tot de einddatum die zijn ouders hadden vooropgesteld.

Je kunt het spaargeld altijd vrijmaken vóór de 18de verjaardag van je kind, maar dat is niet interessant. Bij een afkoop betaal je een vergoeding van 5 procent op het vrijgemaakte bedrag.

Deze afkoopvergoeding daalt vanaf het vijfde jaar voor de einddatum jaarlijks met 1 procent, zodat je een jaar voor de 18de verjaardag nog maar 1 procent betaalt. Het afgekochte bedrag moet altijd gestort worden op een geblokkeerde rekening op naam van je kind tot het 18 jaar is. Daarna kan je het contract afkopen zonder afkoopvergoeding.

Ledenvoordeel

Schrijf je als lid van de Gezinsbond in voor Yongo, dan krijg je alvast 20 euro op lange termijn cadeau. Gebruik hiervoor de partnercode Gezin. Bovendien geniet je kind vanaf de 13de maand onder bepaalde voorwaarden bij overlijden van een ouder een gratis overlijdensdekking ter waarde van 1.000 euro, gestort op een geblokkeerde rekening (met een maximum van 3.000 euro per ouder). Meer informatie op de pagina van ledenvoordelen.

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 30/03/2017, laatste update op: 04/10/2021

Tags: , , , ,