bool(false)

Gemeenten kunnen gezinnen op heel wat terreinen ondersteunen. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober dringt de Gezinsbond er bij de lokale besturen op aan deze thema’s niet uit het oog te verliezen. Daarom brengen we elke maand één of enkele thema's onder de aandacht waar ook jouw lokaal bestuur kan bijdragen om een gezinsvriendelijk beleid te voeren.

Thema 5: Een warme gemeente, een warme buurt

Gezinnen leven niet op een eiland. Ze hebben nood aan verbondenheid en sociale contacten. Niet alleen met vrienden, familie of collega’s, maar ook binnen de gemeente en de buurt waar ze wonen. Maar wat kunnen gemeenten doe om een warme gemeente te creëren?

Stem gezinLEES OOK: Waarom alleenstaande ouders ondersteuning nodig hebben

Sociale contacten zijn even belangrijk als eten en drinken, zei psychiater Dirk De Wachter naar aanleiding van een onderzoek over eenzaamheid. Toch heeft tien procent van de Vlamingen minder dan één keer per maand contact met buren, vrienden of familie. In de steden loopt dat zelfs op tot vijftien procent.

Daarom moeten gemeenten sociale contacten tussen haar inwoners creëren en organisaties die die contacten bevorderen ondersteunen. Zo kunnen alle inwoners zich thuis voelen in hun gemeente, los van sociale of financiële drempels.

Wat kan jouw gemeente doen?

1) verenigingen en buurtwerkingen ondersteunen met materiaal, financiële middelen en het ter beschikking stellen van zalen tegen een laag tarief of gratis.

2) Laagdrempelige sociale activiteiten ondersteunen of vergemakkelijken voor iedereen, bijvoorbeeld door een UiTPAS te geven aan mensen met een laag inkomen.

3) Nieuwe inwoners uitnodigen voor een kennismaking met de gemeente en met elkaar.

4) Een babyborrel organiseren voor kersverse ouders.

5) Speelstraten inrichten om kinderen uit de buurt samen te laten spelen.

6) Gastvrije initiatieven aanmoedigen, want een warme gemeente is ook een Gastvrije Gemeente.

Wat wil jij dat in jouw gemeente verandert? Laat ook jouw stem horen en bepaal mee wat er in jouw buurt moet gebeuren. Stem hier mee!

Benieuwd welke thema’s nog belangrijk zijn voor een gezinsvriendelijk gemeentebeleid? Lees hier alle Stem Gezin-artikels.

De Studiedienst van de Gezinsbond focust op onderwerpen die een impact hebben op de leefkwaliteit en rechten voor gezinnen. Ze ontwikkelen standpunten over deze thema’s waarmee de Gezinsbond er bij politici op aandringt om rekening te houden met de gevolgen voor alle gezinnen, zodat niemand er op achteruit gaat.
De Gezinsbond heeft een actieplan om gezinnen een stem te geven op lokaal vlak. Volg het op deze pagina.

Tags: , , ,