Geweldig nieuws voor de Europese gezinnen, ook de Belgische. De Europese Commissie maakte vandaag zijn voorstellen bekend voor een betere combinatie van werk in gezin. Ook Belgische gezinnen zullen er sterk op vooruit gaan als het Europees Parlement en de Europese Raad het goedkeuren.

Een aantal andere verplichtingen die de Europese Commissie de lidstaten wil opleggen zijn in België al gerealiseerd:

  • 10 dagen vergoed geboorteverlof (15 dagen vanaf 2021, en 20 dagen vanaf 2023)
  • 4 maanden ouderschapsverlof voor kinderen tot 12  jaar
  • de niet-overdraagbaarheid van het ouderschapsverlof.

Wat zou voor ons wél veranderen? De vergoeding van het ouderschapsverlof zou sterk omhoog gaan: tot het niveau van de ziekte-uitkering. Iedere werknemer zou vijf dagen per jaar zorgverlof krijgen voor zorg aan een ernstig ziek familie- of gezinslid in eerste graad, ook evenveel vergoed als ziekte.

De vaderrol

Met de voorstellen voor een beter vergoed, en niet overdraagbaar ouderschapsverlof én de uitbreiding van het geboorteverlof wil de Commissie vooral vaders meer rechten geven om de zorgrol in het gezin op te nemen.

De voordelen daarvan zijn niet alleen voor de vaders zelf heel groot, maar ook voor de mama, de kinderen én de samenleving.

Eerder haalden we al aan dat vaders wel meer ouderschapsverlof willen opnemen, maar zich niet gesteund voelen op de werkvloer. Ook financieel is het niet altijd haalbaar.

Flexibel werken

Ouders zouden ook het recht krijgen om op hun werk flexibele werkuren te vragen tot hun kindje 12 jaar is en zullen beschermd zijn tegen discriminatie als ze dit vragen. Dat recht is natuurlijk eerder symbolisch want de werkgever kan altijd weigeren.

In de landen waar het al bestond, heeft het toch een mentaliteitswijziging gerealiseerd. Hopelijk bij ons ook!

Bescherming

De maatregelen die Europa de lidstaten oplegt zijn één stap in het evolutie naar een meer sociaal Europa. De Commissie kondigde al aan dat ze dit jaar nog initiatieven zal nemen op het vlak van bescherming tegen overwerk, toegang tot sociale bescherming en de garantie op een geschreven contract voor iedereen die werkt, ook voor wie werkt voor een online platform.

We kijken met veel verwachting uit naar een definitieve beslissing! Dit klinkt alvast veelbelovend.

Volg onze updates via Twitter.

Gepubliceerd op: 27/04/2017, laatste update op: 19/11/2020

Tags: , , , , , , , ,