Werk en gezin combineren lijkt tot nu toe een zaak van de werknemers. Hoe ze het organiseren en rondkrijgen, moeten ze zelf weten en uitzoeken. Toch is dit ook een zaak voor de bedrijven: ze hebben er immers belang bij als werknemers zowel het gezinsleven als hun professioneel leven kunnen uitbouwen.

Werknemers die werk en gezin gecombineerd krijgen, zijn meer tevreden en zijn dus gelukkiger en werken harder. Bovendien kan onder andere worden voorkomen dat werknemers opstappen en er tijd verloren wordt met het inwerken van nieuwe mensen. Welke gezinsvriendelijke maatregelen kunnen bedrijven nemen?

Dat zijn er heel wat. Een greep uit wat mogelijk is:

1) Gezinsvriendelijke maatregelen over het uurrooster

 • gezinsvriendelijke maatregelen ploegenarbeid
  Credit: Eva Mouton

  glijdende werkuren

 • telewerk op occasionele basis en/of structurele basis
 • schoolbelcontracten en co-ouderschapscontracten bespreekbaar maken
 • uurroosters onderling wisselen mogelijk maken
 • werknemer zelf de keuze laten om overuren te maken

2) Qua organisatie van verlof en recup

 • rekening houden met schoolvakanties, sluiting crèche, examenperiodes… (ook voor grootouders)
 • ouderschaps-, geboorte- en adoptieverlof probleemloos toekennen
 • geen probleem maken van familiaal verlof/aantal dagen doorbetalen
 • overuren compenseren in tijd/vrije keuze van compensatie
 • meer moederschaps- of geboorteverlof of andere soort gezinsverlof dan wettelijk voorzien
 • soepel omspringen met last minute aanvraag voor half dagje verlof

> Lees ook: Gezinsvriendelijk bedrijf: wat houdt het in?

3) Wat kan een bedrijf aanbieden of voorzien om gezinsvriendelijker te worden?

gezinsvriendelijke maatregelen glijtijden
Credit: Eva Mouton.
 • aangenaam borstvoedingslokaal installeren
 • kinderopvang: plaatsen in de buurt financieren/tussenkomen in de kosten
 • strijkdienst/boodschappendienst
 • cadeau bij geboorte/huwelijk/Sinterklaas
 • extra kinderbijslag

 

4) Sociale dialoog en overleg

 • ‘gezin en werk’ af en toe op agenda van overlegorganen
 • ‘gezin en werk’ is bespreekbaar tijdens overlegmomenten met leidinggevende
 • personeelsbevraging over ‘gezin en werk’
 • diversiteitsplan en/of gelijkekansenplan

 

5) Aandacht voor het gezin van het personeel

 • uitstappen of activiteiten samen met het gezin
 • gezin/familie op het werk uitnodigen, bv. opendeurdag
 • ontmoetingen voor jonge ouders
 • familienieuws in de interne communicatie
 • zoekertjes op intranet

 

Welke maatregelen uiteindelijk genomen worden, is afhankelijk van de noden van de werknemers en de draagkracht van het bedrijf. Ook de combinatie werk/gezin voor de ondernemer speelt een rol.

En jij?

Werk jij bij een gezinsvriendelijk bedrijf? Welke maatregelen helpen jou vooruit of wat kan beter? Je verhaal, tips en opmerkingen zijn welkom bij onze studiedienst. Oh ja, vergeet niet je bedrijf te nomineren als gezinsvriendelijke onderneming!

Gezin op het werk

Gezin op het werk is een campagne van de Gezinsbond om meer bedrijven ertoe aan te zetten gezinsvriendelijke maatregelen te nemen.
Op de nieuwe website www.gezinophetwerk.be vinden bedrijven tips om aan de slag te gaan. Er staan ook voorbeelden van bedrijven die al gezinsvriendelijk bezig zijn. Bedrijven met een gezinsvriendelijk personeelsbeleid kunnen ook het campagnecharter ondertekenen.
Bij de ondertekenaars zijn onder meer AG Insurance, Argenta, Liantis (het vroegere ADMB), JBC, Natuurpunt, Proximus, VDAB, verschillende gemeentebesturen, ziekenhuizen, zorginstellingen en KMO’s. 
Gepubliceerd op: 25/10/2018, laatste update op: 02/07/2020

Tags: