In ons land overlijden jaarlijks 14.000 mensen aan de gevolgen van het gebruik van tabak. De Alliantie voor een Rookvrije Samenleving (waar de Gezinsbond lid van is), roept alle politieke partijen op om maatregelen tegen roken te treffen.

Als we onze kinderen gezond willen laten opgroeien, kunnen we niet dulden dat kinderen lijden onder de schadelijke gevolgen van roken of meeroken én we moeten voorkomen dat jongeren starten met roken.

De Alliantie wil van rookvrij de nieuwe (kind)norm maken, maar dat vergt een totaalaanpak. De Gezinsbond en de Alliantie voor een Rookvrije Samenleving presenteren dit pakje maatregelen tegen roken:

Tien concrete maatregelen voor een rookvrije toekomst

1. Neutrale pakjes (= gerealiseerd sinds 1/1/2020)

Bij roken draait veel om imago. Neutrale pakjes maken tabaksproducten voor jongeren meteen een stuk minder aantrekkelijk. Bovendien worden de gezondheidswaarschuwingen dan nog duidelijker leesbaar.

2. Rookverbod in de auto (= gerealiseerd sinds 2019)

Een auto is een zeer nauwe, gesloten ruimte waarin de rook geen kant op kan. Daar zou roken in de auto verboden moeten zijn, minstens als er kinderen meerijden. Bijna 9 op 10 rokers vindt dit een goed idee.

3. Minder verkooppunten

Iets wat overal verkrijgbaar is, voelt veel ‘normaler’ dan een product waarvoor je je moet verplaatsen. Minder verkooppunten van tabaksproducten, zeker in de omgeving van scholen, en een verbod op tabaksautomaten, maken sigaretten minder bereikbaar.

4. Volledig verbod op tabaksreclame (= maatregelen getroffen)

Er is al een wettelijk verbod op tabaksreclame, maar in verkooppunten (krantenwinkels bijvoorbeeld) mag het dankzij een uitzonderingsmaatregel nog wél.

Een totaalverbod op reclame is een krachtig middel in de strijd om jongeren van de sigaret te houden.

5. … en zichtbaar uitstallen van tabaksproducten

Zichtbare sigaretten geven kinderen de indruk dat tabak een normaal product is. Bovendien wordt de kans op impulsaankopen groter. Een verbod op zichtbaar uitstallen van tabaksproducten

6. Campagne om te stoppen met roken

Grote rookstopcampagnes dringen het aantal rokers terug en leveren een belangrijke bijdrage aan de volksgezondheid.

Dat bewijzen acties als ‘Stoptober’ in Nederland. Een Tournee Minerale voor rokers, zeg maar, maar dan wel met de bedoeling om definitief te stoppen.

En dat blijkt in veel gevallen ook effectief te lukken. Hoog tijd dus dat ons land gaat investeren in grootschalige campagnes om te stoppen met roken.

7. Goedkope hulpmiddelen bij het stoppen

Wie op eigen houtje probeert te stoppen, heeft het vaak lastig. Rookstopmedicatie en nicotinevervangers zouden zeer goedkoop moeten beschikbaar zijn voor alle rokers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.

Voor een hogere slaagkans om te stoppen met roken, wordt best aangeklopt bij een tabakoloog.

8. Minimumleeftijd voor tabak verhogen (= gerealiseerd sinds 1/11/2019)

De minimumleeftijd voor het kopen van tabak optrekken tot 18 jaar lost het hele probleem natuurlijk niet op, maar het geeft alvast het signaal dat roken niets voor kinderen is.

LEES OOK > Drank, drugs en sigaretten bij je tiener

9. Duurdere sigaretten

Als sigaretten of roltabak duurder worden, dan roken mensen minder, of ze stoppen helemaal. Met een drastische accijnsverhoging kan de prijs van tabaksproducten stijgen.

In 2022 wordt een pakje sigaretten 70 cent duurder, dat is een stapje in de goede richting. Bovendien zullen ook in 2023 en 2024 de accijnzen op tabak verhoogd worden.

10. Antirookboodschappen

Zien roken, doet roken. En niet alleen in het echte leven. In 22 procent van de fictiereeksen wordt gerookt, en voornamelijk door mannelijke hoofdpersonages tussen 19 en 34 jaar.

Roken komt vaak in beeld als sociaal, positief, en als middel om met stress om te gaan. Dit soort positieve beeldvorming van roken is niet wenselijk.

De Alliantie vraagt onder meer antirookboodschappen bij vertoning of de aanpassing van de signalisatie: wordt er in de film, serie of game gerookt, dan moet dat via een pictogram worden aangegeven.

De politiek doet mee

De grote politieke partijen, Nederlands- en Franstalig, scharen zich achter het principe van Generatie Rookvrij. Iedereen is het erover eens dat we geld moeten investeren in campagnes om te stoppen met roken en tabakspreventie.

De meeste partijen gaan ook akkoord met een accijnsverhoging, een totaalverbod op reclame en een uitstalverbod voor tabaksproducten.

We hopen dat onze maatregelen een weg vinden naar de regeerakkoord en dat we echt kunnen gaan voor een generatie die rookvrij opgroeit. Bekijk hier een handig overzicht.

En wat kan jij doen?

Ben je een roker, dan kan je je steentje bijdragen door te roken uit het zicht van kinderen en in daartoe bestemde zones.

Ben je een niet-roker? Neem dan een kijkje op de website om te zien hoe je je steentje kan bijdragen.

rookvrij opgroeienDe Alliantie voor een Rookvrije Samenleving viert de geboorte van ‘Generatie Rookvrij’.
Sinds 2019 worden in ons land de eerste kindjes geboren die rookvrij zullen opgroeien. 93% van de Belgen staat achter het recht van kinderen om rookvrij op te groeien.
Om ervoor te zorgen dat rookvrij de norm wordt, is Generatie Rookvrij samen met vele partners druk in de weer om zoveel mogelijk omgevingen waar kinderen komen, volledig rookvrij te maken.
Zo worden baby’tjes vanaf nu beschermd tegen tabaksrook en kunnen ze later spelen en zich amuseren in omgevingen waar niet gerookt wordt. Generatie Rookvrij wil ervoor zorgen dat kinderen zo weinig mogelijk geconfronteerd worden met tabaksproducten.
Het kan zo moeilijk zijn om te stoppen met roken. Generatie Rookvrij wil het moeilijk maken om ermee te starten. 

Volg de Gezinsbond ook op FacebookTwitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 05/04/2019, laatste update op: 08/11/2021

Tags: , , , ,