Veel ouders en leerkrachten droomden er de voorbije weken van om iedereen terug naar school te krijgen. Anderen kijken met gemengde gevoelens naar de heropstart en hebben nog veel vragen. Kleuters en lagere schoolkinderen kunnen de eerste week van juni bijna allemaal terug naar school. In het secundair gelden er andere regels. Het gaat hier echter om een maximumscenario en in elke school zal het er verschillend aan toe gaan. Maar wat is er nu eigenlijk beslist en wat betekent dat voor jouw kind?

Geen 4m² per kind

Er is een hele discussie aan vooraf gegaan, maar nu is er eindelijk een akkoord over de verdere heropstart van de scholen. Een eerder advies om alle leerlingen uit het basisonderwijs opnieuw naar school te laten gaan met respect voor de afstandsregels, bleek in de praktijk niet haalbaar. De meeste klaslokalen zijn immers niet groot genoeg om per kind 4m² te voorzien.

Vandaag zijn experten er voldoende van overtuigd dat we die afstandsregels in het basisonderwijs kunnen laten varen zonder al te veel risico voor leerlingen en leerkrachten.

Alle kleuterklassen en leerjaren uit het lager onderwijs kunnen dus volledig terug naar school. Hun klas wordt hun vaste contactbubbel voor binnen- en buitenactiviteiten.

Niet naar school gaan heeft grote impact

Jonge kinderen blijken niet de motor van deze epidemie te zijn, ze worden minder vaak ziek en lijken minder besmettelijk voor andere mensen. Ervaringen uit het buitenland hebben ons geleerd dat een heropening van de kleuterklassen en lagere scholen niet hebben geleid tot een heropflakkering van de epidemie.

Daarnaast heeft het niet naar school kunnen gaan zo’n grote impact op kinderen op vlak van welbevinden en hun sociale ontwikkeling. En met het risico op leerachterstand is een verdere sluiting niet verantwoord.

Bovendien is een heropening in deze laatste schoolmaand een goede oefening om in september veilig opnieuw te starten.

Volledige heropstart voor kleuters en de lagere school

De volledige heropstart is er enkel voor de kleuterklassen en de lagere scholen. Om scholen voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden zijn er twee nieuwe startmomenten voorzien.

  • Op dinsdag 2 juni kunnen alle kleuterklassen volledig heropstarten zonder afstandsregels met de volledige klasgroep (geen maximumaantal kinderen) als bubbel.
  • Op maandag 8 juni kunnen alle leerjaren van het lager onderwijs volledig herstarten, na een proefdag op vrijdag 5 juni.

De voorwaarde van 4 m² per leerling vervalt en de volledige klasgroep, ongeacht het aantal kinderen, wordt de contactbubbel. Tussen personeel en leerlingen, tussen volwassenen onderling en op plaatsen waar verschillende klasgroepen samenkomen, blijft anderhalvemeteren wel noodzakelijk.

Let wel: het gaat hier om een maximumscenario. Niet alle scholen zullen de verschillende mogelijkheden tot uitbreiding kunnen waarmaken. Scholen zijn volledig vrij om hun eigen keuzes te maken, zowel naar timing van heropstart, als naar aantal leerjaren dat open gaat, als naar aantal dagen dat leerlingen naar school kunnen komen.

Wat met instappers in de kleuterklas?

Instappers zijn vanaf 2 juni welkom in de kleuterklas. Uiteraard zal het instappen en wennen iets anders verlopen dan gewoonlijk. Ouders mogen bijvoorbeeld niet meegaan in de klas en bij het afscheid zal de leerkracht waarschijnlijk een mondmasker dragen.

Sommige scholen kiezen er echter voor om de instappers pas in september te laten starten. In dat geval communiceren ze dit ook naar de ouders. Heb je vragen, contacteer dan zeker de school van je kind.

LEES OOK > Terug naar school: zo kan je je kinderen en jezelf voorbereiden

Secundair blijft mix van naar school gaan en afstandsleren

Voor het secundair onderwijs blijven de afstandsregels gelden, een volledige heropstart is hier dus niet mogelijk.

  • Leerlingen uit het 6de en 7de jaar mochten in de eerste fase al deels naar school gaan
  • Leerlingen uit het 2de en 4de jaar secundair onderwijs kunnen vanaf 2 juni twee volle of vier halve dagen per week les krijgen op school met social distancing, contactbubbels van 14 leerlingen en mondmaskers. Al zijn die maskers voor leerlingen niet langer verplicht maar wel sterk aanbevolen.
  • Voor het 1ste, 3de en 5de jaar secundair is enkel voorzien dat de leerlingen minstens nog één keer naar school kunnen gaan om het schooljaar goed af te sluiten. Het secundair onderwijs gaat dus grotendeels verder met afstandsleren.
  • Het buitengewoon onderwijs kan vanaf 2 juni ook verder opstarten naargelang de noden.

Belangrijk om te weten is dat het telkens om een ‘maximumscenario’ gaat. Scholen kunnen zelf beslissen wat voor hen veilig en haalbaar is en in functie van een risico-analyse een ander scenario uitwerken.

Hoe de school van jouw kinderen het aanpakt, kan dus lichtjes anders zijn dan hoe het hier beschreven staat. Bij onduidelijkheid, informeer je goed bij de school.

Zijn al die versoepelingen in het lager onderwijs wel veilig?

De versoepelingen komen er niet zomaar, ze zijn afgetoetst met de gezondheidsexperts. Bovendien blijven een heel aantal veiligheidsmaatregelen gelden. De klassen worden vaste contactbubbels voor binnen- en buitenactiviteiten. Groepen blijven zo veel mogelijk dezelfde en leerlingen krijgen een vaste plaats in een vast lokaal.

De verschillende groepen hebben geen contact met elkaar. Alle klassen hebben daarom aparte speeltijden en lunchpauzes. De leerlingen uit dezelfde klas moeten geen afstand houden van elkaar maar wel van de leraars.

De leraars in het lager onderwijs dragen een mondmasker of geven les achter een glazen wand. Daarnaast blijft handen wassen of ontsmetten met handgel de boodschap en worden de lokalen regelmatig verlucht en schoon gemaakt.

Hoe breng je je kind op een veilige manier naar school?

Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, moeten niet enkel leerkrachten en leerlingen, maar ook ouders zich aan enkele basisregels houden. Ouders dragen best een mondmasker als ze hun kind naar school brengen of afhalen. Je zet je kind af op de afgesproken plek en betreedt het schoolterrein niet.

Het is belangrijk om 1,5 meter afstand te houden van andere ouders of leerkrachten en om niet te blijven napraten aan de schoolpoort. Om iemand van het schoolteam te kunnen spreken, maak je best telefonisch of per mail een afspraak.

Wat als jij of je kind bang is om naar school te gaan?

Er kunnen zeker en vast terechte argumenten zijn om je kind thuis te houden wanneer de school terug opstart. Misschien is je kind zelf kwetsbaar of behoort iemand van de gezinsleden tot de risicogroep en ben je bang voor een besmetting met het coronavirus. Bespreek dit zeker met je arts en met de school.

In alle andere gevallen bespreek je je zorgen best met de school. Voor het sociaal – emotioneel welbevinden van de kinderen is het aan te raden om die herstart te maken.

Veel kinderen hebben hun vrienden gemist. Op school kunnen zijn om afscheid te nemen van een bijzonder en vreemd schooljaar zal hen helpen om dit een plekje te geven en de start in september vlotter te kunnen nemen.

Meer tips om je kinderen te laten wennen aan het terug naar school gaan en het nieuwe normaal kan je hier lezen.

Meer lezen over de heropstart van scholen?

Het departement onderwijs heeft alle informatie over de heropstart van scholen nog eens op een rijtje gezet.

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten. Lid worden van de Gezinsbond kan hier.

Gepubliceerd op: 28/05/2020, laatste update op: 18/06/2020