Na de paasvakantie zal er nieuwe leerstof aangeboden worden via preteaching. Maar wat is dat juist? Wat wordt er van ouders verwacht? En wat als dat afstandsleren niet altijd even makkelijk loopt?

Wanneer gaan de scholen terug open en welke scholen zullen dat dan zijn? Het is voorlopig nog even koffiedik kijken. Wat we wel al zeker weten is dat de lessen op school geschorst blijven tot maandag 3 mei.

Er blijft ook opvang op school voor drie groepen kinderen: leerlingen van wie de ouders in een cruciale sector werken, kinderen in het buitengewoon onderwijs en internaten, en leerlingen in een kwetsbare thuissituatie. Dit kan enkel wanneer ze niet ziek zijn.

Wat is preteaching?

Alle leerlingen krijgen tot donderdag 30 april nieuwe leerstof aangeboden volgens de methodes van ‘preteaching’. Voor de thuisblijvers betekent dit dat ze de belangrijkste leerstof van op afstand al een eerste keer te zien krijgen. Later wordt die leerstof in de klas opnieuw behandeld.

Belangrijk is wel dat er rekening wordt gehouden met de individuele leernoden. Zoals een uitbreiding voor de sterkere leerlingen en extra instructies voor wie nog niet helemaal mee is.

Deze manier van leren is zowat voor iedereen nieuw: voor scholen, leerkrachten, leerlingen en vooral voor ouders. Daarom is het meer dan ooit noodzakelijk dat scholen en ouders open met elkaar kunnen communiceren over wat er vlot, moeizaam of zelfs helemaal niet lukt.

Hoe zal het afstandsleren gebeuren?

Meestal zal de nieuwe leerstof digitaal in de huiskamer komen, soms gebruiken scholen ook papieren bundels. Leerkrachten zullen werken met vooraf opgenomen filmpjes, live-sessies, opdrachten, vragenuurtjes, toetsingsmomenten, …

Omdat afstandsleren erg intensief is, wordt een online schooldag beperkt tot maximaal vier uur per dag. Er zal dus heel wat leerstof die niet ‘essentieel’ is wegvallen. Opleidingen met veel praktijkuren zoeken creatief naar alternatieven.

Wat als ouders geen (voldoende) laptop(s) of internetverbinding hebben?

Ouders kunnen dit melden aan de school. Over het hele land worden gebruikte computers verzameld en opnieuw gebruiksklaar gemaakt voor gezinnen die er nood aan hebben. Ook gratis internetverbinding kan via de school worden aangevraagd.

Wat wordt er van ouders thuis verwacht?

Ouders moeten ‘een goede leeromgeving creëren’ en structuur brengen in een schooldag. Ouders zouden maximaal 2 uur per week betrokken moeten zijn bij de opdrachten van het kind; zoals bewegen met jonge kinderen, samen een opdracht nakijken met een verbetersleutel, een stappenplan nakijken, …

Het is zeker niet de bedoeling dat ouders de rol van de leerkracht overnemen. Help je kind op weg, maar laat het zoveel mogelijk zelfstandig werken. Help ook niet bij testen, anders is het niet duidelijk voor de leerkracht of een leerling mee is of niet.

Aan scholen wordt gevraagd om rekening te houden met de mogelijkheden van ouders. Om dit te achterhalen organiseren ze best bij de start van de preteaching één communicatiemoment per week met ouders via kanalen die voor iedereen toegankelijk zijn (e-platform, telefonisch, via sms, op papier).

Zo weten ouders van in het begin waar en hoe ze de organisatie van de online schooldagen kunnen opvolgen. Later kunnen ouders via diezelfde kanalen ook laten weten of het afstandsleren haalbaar is, voor de leerling en voor henzelf.

LEES OOK > Schoolwerk op afstand loopt stroef in heel wat gezinnen

Hoe kan je structuur brengen in een schooldag thuis?

Elke ouder kent zijn kind het best. Je kan samen een plan opstellen met afgesproken leer- en ontspanningsmomenten en dit zichtbaar ophangen. Je houdt natuurlijk ook best rekening met de live-sessies op school. Voor jonge kinderen kan je werken met structuurkaarten (zie het artikel van Klasse).

Het is belangrijk om je kind aan te moedigen, en samen hulpbronnen te zoeken als iets niet duidelijk is of iets niet lukt. Dit kan de leerkracht zijn, een andere ouder of een klasgenoot.

Wat met examens?

Leren is op dit moment belangrijker dan evalueren. In deze fase proberen scholen zoveel mogelijk leerstof aan te bieden. Tussentijdse testen zijn nu in de eerste plaats bedoeld om na te gaan of leerlingen mee zijn en om ouders hierover feedback te kunnen geven. Scholen zullen in een latere fase nog meedelen hoe de overgang naar het volgende leerjaar of het afstuderen verloopt.

Wat als het afstandsleren moeilijk gaat?

Een goede leeromgeving creëren, structuur bieden, in de buurt blijven, de uitvoering van opdrachten opvolgen, … Het is zeker niet altijd even gemakkelijk voor ouders om dit allemaal te realiseren, en zeker niet in deze crisisperiode.

Heb je nu al het gevoel dat deze verwachtingen voor jullie gezin niet haalbaar zijn of merk je gaandeweg dat het afstandsleren toch maar erg moeizaam verloopt, laat het dan onmiddellijk weten aan de leerkracht of de school.

Zelfstandig werken is niet voor elke leerling even gemakkelijk, niet alle gezinnen hebben dezelfde mogelijkheden om hun kind te begeleiden en zeker in deze crisistijd ligt de druk op ouders vaak erg hoog.

Scholen moeten regelmatig polsen bij ouders of preteaching thuis lukt. Aarzel niet om op die contactmomenten open te communiceren over het verloop van het afstandsleren.

Jouw eerlijke feedback zorgt ervoor dat alle leerlingen voldoende kansen krijgen in deze ongewone onderwijssetting.

Meer artikels over je gezinsleven tijdens de coronacrisis kan je hier terugvinden.

Volg de Gezinsbond ook op Facebook, Twitter en Instagram om op de hoogte te blijven van nieuwtjes en activiteiten.

Gepubliceerd op: 17/04/2020, laatste update op: 30/04/2020

Tags: