ouders doen tegen pesten

Pestgedrag stelt zich vaak op school. Een plek waar ouders niet zijn, waar ze niet van kunnen inschatten hoe het eraan toe gaat of wie wat heeft gedaan. Toch hebben ouders een plek in de aanpak tegen pesten op school. Er kan namelijk meer bereikt worden als alle betrokken partijen samenwerken: leerkrachten, leerlingen én ouders.

Dat is een oproep naar scholen om bij het opstellen van een antipestplan de ouders als partner te betrekken. En tegelijk naar ouders om een bondgenoot van de school te zijn bij de opmaak en het uitdragen van een plan.

Vraag ernaar

Als je een school kiest voor je kind, spreek directie, de zorgleerkracht of de klasleerkracht aan en vraag naar de aanpak van de school tegen pesten. Staat er een antipestplan op papier, welke methode wordt gevolgd, wat is het stappenplan bij pestsituaties?

Ook de ouderwerking in een school kan zijn steentje bijdragen. Door problemen met pesten te signaleren of pertinente vragen te stellen aan het schoolteam. En initiatieven van de school tegen pesten worden een pak sterker als ook de ouders zich er achter scharen.

Sterke ouders zijn sterke partners

Hoe meer je als mama of papa weet over pesten, hoe beter je weet hoe het kan worden aangepakt en hoe sneller er in actie geschoten wordt.

De oudergroep kan ouders versterken door een infoavond te organiseren, bijvoorbeeld deze over cyberpesten.

Interessant is ook de overzichtelijke brochure ‘Pesten aan pakken: wat kunnen ouders doen?’ Deze brochure werd opgesteld door de ouderkoepels van de drie grote onderwijsnetten van ons land en legt kort en overzichtelijk uit wat pesten is en wat je kan doen. Enkele methodes om pesten aan te pakken worden ook toegelicht

Op de website Kies kleur tegen pesten vind je ook betrouwbare informatie en een duidelijk overzicht waar je als leerling, ouder en leerkracht terecht kan bij pesten.

> Ook via opvoeding kan je pesten voorkomen

Boeken over pesten voor ouders

  • Mama, ze pesten me (3-12j)

Hoe kan je omgaan met pestgedrag bij kleuters en jonge kinderen, wat doe je en wat niet? Hoe herken je pestgedrag en wat is het verschil met plagen of ruziën? En wat is het effect op jou als ouder?

Dit boek werd gemaakt in samenwerking met School zonder pesten vzw en bevat getuigenissen van andere ouders.

Kristl Habils, 2017. Uitgeverij: Borgerhoff & Lamberigts

 

  • Leven met een pestverleden

Zeven verhalen van mensen die gepest werden en die gepest hebben. Over de gevolgen, vele jaren later. Gevolgd door commentaar en antwoorden op vragen. Zoals: welke vaardigheden maken het verschil? Want je kan meer doen tegen pesten dan toekijken.

Gie Deboutte, Els Schuerman, Monique Neuts; 2010. Uitgeverij: CEGO Publishers

 

 

Leerkracht of directeur?

Geef je antipestbeleid op school een boost met het boek ‘Pesten op school voorkomen’.

 

 

 

 

 

Gezinsbond strijdt mee tegen pesten

De Gezinsbond vindt de strijd tegen pesten erg belangrijk. Daarom zetten we onze schouders mee onder Kies Kleur tegen Pesten. Ouders, leerkrachten en kinderen vinden er informatie over pesten en kunnen er terecht met vragen. Via campagnes wordt het thema op de politieke agenda gehouden.
Zo ijveren we heel sterk voor een verplicht antipestbeleid in alle scholen, met steun vanuit de overheid.
> De 4 speerpunten van een goed antipestbeleid

 

Steun onze werking, versterk onze stem en word nu lid.
Gepubliceerd op: 15/01/2020

Tags: , , ,